Vänsterpartiet

Det behövs en jämlik skattereform

Dela

Under de senaste decennierna har klyftorna i Sverige ökat kraftigt. Om vi fortsätter i samma takt kommer inkomstfördelningen vara mer ojämlik än USA:s redan under 2030-talet, något den inte varit på drygt 100 år. Nu behövs en ny skattereform som gör Sverige till världens jämlikaste land igen.

Under flera decennier är Sverige det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest. Skattereformen 1991 bidrog till den negativa utvecklingen och det har sedan förstärkts av beslut som handlat om att ta bort skatter och att införa stora avdrag för de allra rikaste.

- Sverigedemokraterna, delar av högern och till viss del även Socialdemokraterna verkar vilja få oss att tro att alla samhällsproblem beror på det som hände 2015 då vi tog emot väldigt många flyktingar på kort tid. Det stämmer absolut inte. Ett mer jämlikt samhälle hade klarat den, och andra utmaningar som vi ställs inför, mycket bättre, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson

Efter 1991 har flera politiska beslut fattats som ökat ojämlikheten. Avskaffad arvs- och gåvoskatt, slopad förmögenhetsskatt, införandet av RUT-avdraget och jobbskatteavdraget är några exempel. Sverige är det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten har ökat mest de senaste decennierna.

- I dag har vi ett skattesystem riggat för de rikaste. Konsekvenserna märker vi inte minst i den ständigt underfinansierade välfärden. Nu behöver vi laga Sverige, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill höja skatten för de allra rikaste. Det gör vi genom att bland annat införa en höjd skatt på aktieutdelning- och kapitalvinst på värdepappersförsäljning, en ny förmögenhetskatt och en bankskatt.

Istället vill vi ha ett skattesystem för vanligt folk. Vi föreslår till exempel en röd skatteväxling som innebär sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare. Det innebär att vi använder våra förslag om avtrappade ränteavdrag och tak, samt höjd skatt på kapitalinkomster, till att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare.

Vi tar även fortsatta steg framåt mot lika skatt för lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk. I dag betalar till exempel en som är sjuk, och som har en inkomst på 20 000 kronor per månad, drygt 1400 kronor mer i skatt än den som har turen att vara frisk och har ett jobb.

Våra skatteförslag innebär att skatterna netto ökas med ca 37 mdkr 2019, ca 50 mdkr 2020 och ca 54 mdkr 2021. Reformutrymmet efter våra skatteförslag är ca 45 mdkr 2019, ca 74 mdkr 2020 och ca 128 mdkr 2021. 
 


För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst

070-620 00 64

Dokument

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum