Järfälla Kommun

Detaljplaner för ny stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft

Dela

Två detaljplaner för att omvandla Veddesta industriområde till livfull och upplevelserik stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarby, och hela Stockholmsregionen och Mälardalen, får en ny nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

Veddesta industriområde omvandlas till livfull och upplevelserik stadsmiljö med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. (Visionsbild: C.F. Møller Architects / Serneke)
Veddesta industriområde omvandlas till livfull och upplevelserik stadsmiljö med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. (Visionsbild: C.F. Møller Architects / Serneke)

De två detaljplanerna möjliggör en upplevelserik och livfull stadsmiljö och omfattar

 • 22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 33 våningar.
 • skidanläggning inomhus med cirka 1,25 km skidspår.
 • kontor.
 • hotell.
 • 35 000 kvm verksamhetslokaler.
 • 2 600 bostäder.
 • två förskolor.
 • parker och torg.
 • tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan.
 • ny entré till pendeltåg.
 • ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station.

– De här två detaljplanerna innebär att vi nu kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. Området kommer att bli en viktig del i den nya stadskärna som byggs i ett fantastiskt kollektivtrafikläge med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (M) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Flera byggaktörer har långt framskridna planer i området

 • Veidekke äger fastigheter i området och planerar för sju kvarter med 1200 bostäder och kommersiella lokaler.
 • Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder.
 • Tricoreal har ett intentionsavtal om markanvisning och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder. 
 • Sagax äger fastigheter i området och planerar för två kvarter för kontor, hotell och bostäder.
 • Järfälla kommun planerar för markanvisningar av sex kvarter med start 2021.

– Nu kan vi påbörja utvecklingen av området tillsammans med Järfälla kommun, vilket vi givetvis sett fram emot länge. Det finns en dynamisk kommun, ett fint läge nära kommunikationer och härliga grönområden. Vi ser stor potential i området och det finns goda förutsättningar för att här skapa Stockholms mest spännande stadsdel som sprudlar av liv, energi och rörelse, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom.

– Barkarby är ett av de mest intressanta områdena i regionen och vi är väldigt glada att ha fått förmånen att bidra till stadsutvecklingen tillsammans med Järfälla kommun. Tack var den omsorgsfulla process som kommunen med aktörer i området har genomfört har vi nu färdiga detaljplaner utan några överklaganden. Vi ser fram emot nästa steg i projektets utveckling och att kunna fylla byggrätterna med relevant, attraktivt och spännande innehåll, säger Patrik Lindström, vice VD Serneke Sverige AB.

– Mycket glädjande och bra besked! Vi kommer göra vårt yttersta för att skapa en levande och enastående stad, ett sammanhang med spets och tanke som bidrar till helheten och hållbarheten. Kort och gott en plats som människor har god anledning att besöka, vilja komma till och trivas, säger Peter Johansson, VD och affärsutvecklare, Tricoreal.

I området förbereds och pågår utbyggnaden av ny infrastruktur

 • Nya tunnelbanan till Barkarby byggstartade 2018. Trafikstart beräknas till 2026.
 • Veddestabron byggstartade 2019 och beräknas stå klar för trafik sommaren 2022.
 • Veddestavägen, som är en viktig länk i området och ansluter till Veddestabron, byggs om och ska stå klar sommaren 2022.
 • Noden för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och nya plattformar för regionaltåg ska stå klar i samband med tunnelbanans öppnande 2026.

Om Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny dynamisk och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.

Nyckelord

Kontakter

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

073-077 79 75John.backvid@jarfalla.se

Bilder

Veddesta industriområde omvandlas till livfull och upplevelserik stadsmiljö med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. (Visionsbild: C.F. Møller Architects / Serneke)
Veddesta industriområde omvandlas till livfull och upplevelserik stadsmiljö med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. (Visionsbild: C.F. Møller Architects / Serneke)
Ladda ned bild
I området planeras för entré till Stockholm och Mälardalens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. (Visionsbild: White Arkitekter/Sagax)
I området planeras för entré till Stockholm och Mälardalens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. (Visionsbild: White Arkitekter/Sagax)
Ladda ned bild
Vy mot den nya kollektivtrafiknoden, Veddestabron och den nya stadsmiljö som ska utvecklas i Barkarby. (Visionsbild: AIX Arkitekter/Järfälla kommun)
Vy mot den nya kollektivtrafiknoden, Veddestabron och den nya stadsmiljö som ska utvecklas i Barkarby. (Visionsbild: AIX Arkitekter/Järfälla kommun)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum