Kemikalieinspektionen

Digital vägledning ska minska risken för att farliga ämnen återvinns

Dela

Genom bättre vägledning hoppas Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket att fler företag ska använda mer återvunnet material på ett säkert sätt. Myndigheterna vill också att vägledningen ska underlätta för företag att få koll på vilka regler som gäller för den som återvinner eller använder återvunnen råvara i tillverkningen av kemiska produkter eller varor.

- Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionens tidigare tillsynsprojekt har visat att företag som återvinner avfall ofta har dålig kunskap om kemikalielagstiftningen och innehållet av kemiska ämnen i sina produkter. Det kan leda till att produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen, och därmed kan vara olämpliga att återvinna, fortsätter att cirkulera. Det kan också händaatt företag låter bli att återvinna material på grund av osäkerhet om innehållet. Kemikalieinspektionen har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka informationen och vägledningen för användning av återvunnen råvara.

Tillsammans med Naturvårdsverket som ansvarar för avfallslagstiftningen och i nära samarbete med branschen har nu en vägledning på de bägge myndigheternas webbplatser tagits fram. Den tydliggör när kemikalielagstiftningen respektive avfallslagstiftningen gäller eftersom många företag har uppfattat gränsen mellan de två som otydlig. Här beskrivs också de viktigaste reglerna som gäller för att säkerställa kunskap och kontroll över farliga ämnen vid tillverkning och användning av återvunnet material samt vid avfallshantering och materialåtervinning. Webbsidorna innehåller vägledning till exempel om bedömning av när avfall upphör att vara avfall och stöd om vilken slags information företag kan efterfråga från sina leverantörer samt fördjupad information om säkra och hållbara textilier.

- Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket.

Återvinnare eller användare av återvunna material - Kemikalieinspektionen

Farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning - Naturvårdsverket

Nyckelord

Kontakter

Om

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen
Vasagatan 12D
172 67 Sundbyberg

08-519 41 200https://www.kemi.se/

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Följ Kemikalieinspektionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kemikalieinspektionen

Konkret handling krävs för giftfri miljö3.10.2022 10:17:10 CEST | Pressmeddelande

Hur vi ska hålla koll på kemikalier bestäms till stor del på EU-nivå. Idag har EU en gemensam strategi för arbetet men det krävs konkret handling för att trygga en giftfri miljö. Dessutom kan global handel och ökad konsumtion medföra ökade kemikalierisker, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i samband med Kemikalieinspektionens fördjupade rapport om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Jordbrukare köper och använder mer växtskyddsmedel6.7.2022 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäljningen av växtskyddsmedel till professionella odlare har ökat. Kemikalieinspektionens statistik visar att den sålda mängden verksamma ämnen till jordbruket har ökat med 12 procent. Under samma period 2020–2021 ökade också användningen av växtskyddsmedel per hektar odlad mark. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt har alla EU-länder krav på sig att främja icke kemiska metoder vid odling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum