Vision

Digitalt kunskapslyft kan förbättra kvaliteten i äldreomsorgen

Dela

Betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”, som idag överlämnades till socialminister Lena Hallengren, presenterar flera förslag som kan främja ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Vision vill särskilt trycka på vikten av en tydlig lagstiftning samt på kompetenshöjande insatser.

- Rätt använd kan digitaliseringen och välfärdsteknik vara en tillgång i verksamheten. Det kommer ge äldre större trygghet och självständighet. Det gör också att personalen får utrymme för värdefulla personliga kontakter som samtal och gemensamma måltider. Som Vision och många andra påpekat under en längre tid finns det en mängd hinder och oklarheter som saktar ner utvecklingen. Utredningen presenterar flera intressanta förslag som kan vara lösningar på detta, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Precis som utredningen föreslår tycker Vision att lagstiftningen måste preciseras så det blir tydligt hur välfärdsteknik får användas inom socialtjänsten och för vilka ändamål. Vision vill betona vikten av kompetensutveckling för medarbetare och chefer och att detta kräver statlig finansiering och samordning.

- Kommuner och regioner behöver stöd i att utveckla sin kompetens gällande digitalisering, både för att löpande utbilda befintlig personal och för att anställa personer med rätt kompetens. Medel behöver tillskjutas för att säkerställa detta och Myndigheten för digitalisering bör ges ett mer tydligt och kraftfullt uppdrag att stödja digitaliseringsarbetet utifrån de reella behoven, säger Veronica Magnusson.

Vision organiserar en stor andel av landets cirka 5000 äldreomsorgschefer inom kommuner och företag. Våra chefsmedlemmar förväntas leda digitaliseringsarbetet samtidigt som villkoren är väldigt tuffa.

- Våra medlemmar upplever ofta att de saknar både makt och insyn i arbetet med tekniska system. Många chefer har inte tid eller utrymme att leda digitaliseringsarbetet tillsammans med sina medarbetare. För att äldreomsorgen ska kunna dra nytta av ny välfärdteknik krävs stora satsningar på ledarskapet så att chefer har förutsättningar att leda utvecklingen, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Hörby kommun riskerar 75 000 kronor i vite om inte arbetsmiljöarbetet förbättras10.3.2020 16:34:09 CETPressmeddelande

I dag kom Arbetsmiljöverket med sitt svar på fackens anmälan om brister i arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun. Efter myndighetens inspektion i kommunen den 27 februari ställs nu krav på arbetsgivaren att förbättra arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Om kommunen inte åtgärdar de brister som Arbetsmiljöverket kräver senast den 1 juni riskerar man att få betala ett vite på 75 000 kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum