Djurens Rätt

Djurens Rätt anmäler Sverige till EU-kommissionen

Dela

Djurens Rätt, Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, har skickat in en omfattande anmälan mot Sverige till EU-kommissionen. Detta efter att organisationen upptäckt att Sverige under lång tid bara klarat av att göra knappt hälften av de kontroller som medlemsstaterna ska göra enligt försöksdjursdirektivet. Djurens Rätt kräver nu att fler djurskyddskontroller ska göras inom djurförsöksområdet.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Djur som används i djurförsök är de enda djuren som det enligt lag är tillåtet att avsiktligt utsätta för lidande. Därför är det särskilt viktigt att de som utför djurförsök kontrolleras och att djurförsöksverksamheten är transparent. EU har via sitt försöksdjursdirektiv ställt krav om att minst en tredjedel av de som använder försöksdjur ska kontrolleras årligen. Efter Djurens Rätts granskning visar det sig att Sverige inte uppfyller kraven i direktivet.

– Vår granskning visar att Sverige brister i efterlevnaden av försöksdjursdirektivets krav och att djurförsöksanläggningarna inte kontrolleras av länsstyrelsen i den omfattning som de ska. Plågsamma djurförsök sker bortom allmänhetens insyn och därför är kontrollerna av yttersta vikt, vilket gör att vi valt att lämna in en anmälan till EU-kommissionen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

När det finns anledning till oro ska EU-kommissionen kontrollera medlemsstaternas infrastruktur för djurskyddskontroller och deras utförande. Djuren Rätt har varit i kontakt med alla länsstyrelser och tagit del av de få kontrollplaner som fastställts. Det visar sig att endast 5 av 21 länsstyrelser har en fastställd plan. Hela 11 länsstyrelser meddelar att de inte planerar några kontroller i år och flera av dem menar dessutom att de inte har några försöksdjur i sitt län, trots att Djurens Rätt tagit del av registerutdrag från Jordbruksverket som visar motsatsen.

– Det minsta vi kan begära är att kontroller ska göras regelbundet när djur utsätts för fruktansvärt lidande. Myndigheterna har känt till bristerna under lång tid utan att göra tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Djuren har ingen möjlighet att själva föra sin talan och nu måste vi sätta ner foten för djurens skull, avslutar Camilla Bergvall.

Efter kontakt med ansvariga myndigheter har Djurens Rätt gjort bedömningen att någon förändring inte är på väg. Därför lämnar organisationen nu in en anmälan till EU-kommissionen, ett så kallat klagomål, där kommissionen uppmanas att undersöka Sveriges genomförande av djurskyddskontrollerna. I klagomålet vädjar Djurens Rätt till kommissionen om att de ska ställa krav på åtgärder som Sverige måste vidta för att komma till rätta med problemen som finns.

Kommissionen beaktar Djurens Rätts klagomål
Vid anmälan pågick redan en förundersökning mot Sverige som handlar om införlivande av försöksdjursdirektivet i andra frågor. Kommissionen har meddelat Djurens Rätt att de kommer att beakta innehållet i klagomålet när de överväger att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Sverige. Ett sådant förfarande innebär formella krav om att Sverige ska vidta åtgärder och lyckas de inte kan ärendet tas upp av EU-domstolen som fattar beslut om eventuella böter för Sverige.

Det finns ett krav i direktivet om att kommissionen vid anledning för oro ska kontrollera ländernas infrastruktur för djurskyddskontroller på djurförsöksområdet. Djurens Rätt har vädjat till kommissionen om att de ska utnyttja den möjligheten och hjälpa Sverige att komma till rätta med problemen eftersom domstolsprocesser inte ger djuren den mest effektiva hjälp de kan få. Kommissionen har dock valt att lita på att Jordbruksverket själva kommer att komma till rätta med problemen genom att bilda en arbetsgrupp och skriva ytterligare en vägledning om kontrollen till länsstyrelserna. Det kan därför inte förväntas att några åtgärder kommer att vidtas före Sverige avlägger sin nästa rapport om kontrollerna till kommissionen år 2023.

Läs mer om Djurens Rätts klagomål här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Efter Djurens Rätts anmälan: Jordbruksverket lyssnar på kritiken och ändrar sina föreskrifter17.12.2021 16:38:02 CET | Pressmeddelande

Tidigare i år lämnade Djurens Rätt in ett klagomål till EU-kommissionen om att Sverige inte klarar av den obligatoriska kontrollen av försöksdjursverksamhet. Jordbruksverket menade inledningsvis att de inte delar Djurens Rätts bild av att deras föreskrifter strider mot försöksdjursdirektivet. Efter Djurens Rätts anmälan har de nu tagit till sig av kritiken och skrivit ett förslag till nya föreskrifter där samtliga problem Djurens Rätt påpekat i anmälan har hanterats.

Djurens Rätts generalsekreterare överklagar minkbeslut26.11.2021 10:01:20 CET | Pressmeddelande

Jordbruksverket har beslutat att minkavel åter ska tillåtas under nästa år. Ett beslut som Djurens Rätt anser är för riskabelt för att det ska kunna träda i kraft. Bakgrunden är att minkar är mottagliga för SARS-CoV-2 och att inga minkar i Sverige är skyddade mot viruset under våren när parningen av minkar inleds. Djurens Rätts generalsekreterare Benny Andersson har nu skickat in en överklagan mot beslutet.

Djurens Rätt om avelsbeskedet: Djup besvikelse9.11.2021 16:07:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har det varit förbjudet att föda fram minkar för pälsproduktion på grund av risker för smittspridning av SARS-CoV-2. Vid årsskiftet går förbudet ut och Jordbruksverket har precis delgett att det inte förlängs. Beslutet innebär att 2022 kan medföra att en halv miljon minkar återigen vistas i trånga gallerburar, med risker för djurvälfärden och fortsatt smittspridning. Djurens Rätt är djupt besvikna över beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum