Diskrimineringsombudsmannen

DO: Rekrytering avbröts efter graviditetsbesked

Dela

DO stämmer nu en ideell organisation knuten till ett europeiskt samarbetsprojekt med verksamhet inom utveckling av hälso- och sjukvård. Bakgrunden är en avbruten rekrytering där organisationens VD drog tillbaka ett erbjudande om anställning när han fick kännedom om att den sökande var gravid. Enligt DO har det varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

I den aktuella händelsen hade organisationen intervjuat samtliga kandidater, och därefter erbjudit kvinnan tjänsten. Hon svarade att hon var intresserad av tjänsten och framställde ett löneanspråk. Hon berättade även att hon ville vara öppen med att hon nyligen fått besked att hon var gravid. Samtidigt förklarade hon sig intresserad av att hitta lösningar, som att till exempel arbeta deltid under föräldraledigheten. Organisationen svarade att anställningserbjudandet drogs tillbaka eftersom man ansåg sig behöva någon som kunde arbeta heltid.

Den aktuella tjänsten var en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. I platsannonsen nämndes att tjänsten var på heltid men deltidsarbete kunde komma ifråga under specifika omständigheter.

Företrädare för organisationen har framfört till DO att det var kvinnans löneanspråk som var orsaken till att man drog tillbaka anställningserbjudandet. DO anser däremot att det finns bevisning för att kvinnans graviditet var avgörande.

– Det här är ett missgynnande som har en klar koppling till graviditet, och det är därför fråga om könsdiskriminering. När gravida kvinnor missgynnas handlar det ofta om att arbetsgivaren utgår från att de ska vara föräldralediga, säger Julia DeMarinis Giddings, processförare på DO.

DO yrkar att organisationen ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, och det blir nu upp till Arbetsdomstolen att avgöra om det har varit fråga om diskriminering.

PRO 2019/4

Fakta
En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum