Region Uppsala

Dold identitet i journaler ska utredas

Dela

Möjligheten att vid behov kunna dölja behandlande personals identitet i journaler ska utredas, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Region Uppsala ska vara en trygg arbetsplats för medarbetarna. Sjukvården och kollektivtrafiken är inte förskonad från samhällsproblemen kopplat till våldet. De senaste åren har antalet incidenter ökat. Därför är det viktigt att Region Uppsala som arbetsgivare vänder på varje sten som är möjlig, inom ramen för lagen, för att skydda medarbetarna, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att insatser ska vidtas, så att medarbetare i högre grad anmäler inträffade incidenter, avvikelser och skador i Region Uppsalas avvikelserapporteringssystem. Även här ska en återrapport ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Här är bakgrunden att medarbetare ska rapportera omständigheter eller händelser som kan hota egen eller annans säkerhet. Varje år svarar Region Uppsalas medarbetare på en medarbetarundersökning med bland annat frågor om de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året på sin arbetsplats. Hot och våld ska också rapporteras i avvikelserapporteringssystemet Med Control, och det är alltså här som det ska göras insatser för en förbättrad rapportering.  

Grunden till besluten är, enligt tjänsteutlåtandet, ett hårdnande samhällsklimat som har lett till att våld och hot mot vårdpersonal runt om i landet har blivit vanligare. Sjukvårdens verksamheter tvingas ibland att konfronteras med patienter som är kriminellt belastade.

(S) yrkade på återremiss. 

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Monique Holmgren, säkerhetschef Region Uppsala: 076 – 125 62 32

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Ökad smittspridning och belastning av sjukvården4.1.2022 14:37:02 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt, och andelen PCR-prover positiva för covid är nu cirka 18 procent. Men till det kommer även säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum