Plikt- och prövningsverket

Drygt 5 800 totalförsvarspliktiga börjar sin värnplikt från sommaren 2021.

Dela

Plikt- och prövningsverket har idag skickat en lägesredovisning avseende mönstring, prövning och inskrivning inför grundutbildningsomgång 2021/22 till regeringen. Lägesredovisningen visar att Plikt- och prövningsverket har skrivit in drygt 5 800 individer till grundutbildning med värnplikt och således nått regleringsbrevets mål som säger 5 000.

- Det har varit ett mönstringsår som helt och hållet har präglats av pandemin och vi har behövt anpassa verksamheten till helt nya förutsättningar. Vi har bland annat infört flera skyddsåtgärder för att kunna mönstra mitt under pågående pandemi och genomföra verksamheten i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens krav. Jag är därför mycket stolt att vi ändå lyckas med vårt uppdrag, det visar vilken styrka och anpassningsförmåga den här myndigheten besitter, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Från mönstringsunderlag till mönstring

I januari 2020 skickades mönstringsunderlaget till nära 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2002. Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022. Mönstringen pågick mellan augusti 2020 och maj 2021.

Förutom de som kallas till mönstring prövas även de som gjort en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt. Plikt- och prövningsverket uppskattade att det rör sig om upp till 3 000 individer.

Bäst lämpad skrivs in till en befattning

När grundutbildningsomgången summeras har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat nästan 17 000 individer. Av dessa har cirka 7 700 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Och vid nominering, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har drygt 5 800 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

- Plikt- och prövningsverkets huvuduppgift är att fylla krigsförbanden med värnpliktiga som genomfört grundutbildningen med godkänt resultat. Varje år får vi en beställning från Försvarsmakten med antalet utbildningsplatser som vi har att skriva in till. När man sedan genomfört sin grundutbildning med godkänt resultat får man en krigsplacering vid ett krigsförband, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Kontakter

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

I år fyller den allmänna värnplikten 120 år. Det uppmärksammar vi bland annat genom ett antal filmer med historiska nedslag. Du hittar dem på vår youtubekanal: Plikt- och prövningsverket - YouTube

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö och i Stockholm. Hösten 2022 öppnar Plikt- och prövningsverket sitt tredje prövningskontor i Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

Undersökning av föräldrars kunskap ska utveckla information om mönstring och värnplikt13.10.2021 10:32:52 CEST | Pressmeddelande

Varje år genomför Plikt- och prövningsverket flera undersökningar för att ta reda på kunskap, attityder och inställning till mönstring och grundutbildning med värnplikt. Nytt för i år är att vi förutom den sedvanliga undersökningen riktad till de totalförsvarspliktiga ungdomar som ska få mönstringsunderlaget nästa år, även har gjort en undersökning riktad mot föräldrar. Syftet är att anpassa de informationskampanjer som vi årligen genomför och i slutändan öka kunskapen och förståelsen kring mönstring och värnplikt.

Gott betyg till Plikt- och prövningsverkets informationskampanj26.8.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fler ungdomar vet att skyldigheten att mönstra och göra värnplikt har återinförts, nästan alla tillfrågade har hört talas om mönstringsunderlaget, fler vet att värnplikten är obligatorisk och fler vet också skillnaden mellan mönstring och värnplikt. Det, och en hel del annat, visar den årliga mätningen kring mönstring och värnplikt som SIFO årligen genomför på uppdrag av Plikt- och prövningsverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum