Miljömärkning Sverige

E-handel: Snart Svanenmärkt i check-outen

Dela

Vi shoppar allt mer online och näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt, samtidigt som klimatfrågan blivit allt mer avgörande. En utmaning är hur e-handlade leveranser ska kunna fraktas mer energieffektivt, med rejält minskat klimatavtryck och med trygga arbetsvillkor?

Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Målet är att vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Förslaget har nu skickats ut på remiss i alla nordiska länder och intresset är stort. Sista datum att delta i remissen är den 31 augusti. Varmt välkommen med din åsikt.

Nordens transport- och logistikföretag kommer att kunna ansöka om att bli licensinnehavare och därmed erbjuda en Svanenmärkt e-handelsleverans i check-outen hos e-handlaren.

 Svanenmärkningen innebär att:

  • Nordens konsumenter får ett välkänt, mer hållbart och trovärdigt leveransalternativ. 
  • Transport- och logistikföretag får en oberoende tredjepartsverifiering som ger ett synligt och trovärdigt kvitto på den egna miljö- och klimatprestandan. 
  • E-handelsbolag får ett enkelt verktyg som stöd i hållbarhetsarbetet, för val av logistikpartner och en trovärdig märkning att kommunicera i check-outen.  

– Genom att Svanenmärka sitt nätverk av e-handelstransporter kan transport- och logistikföretaget visa att de uppfyller stränga krav på klimat, miljö och arbetsvillkor, säger Sara Bergman, projektledare för Nordisk Miljömärkning.  

– Som miljömärkning tar vi alltid ett helhetsgrepp. I det här sammanhanget betyder det att vi ställer krav på transporteffektivitet, hög takt i elektrifieringen, hållbara, förnybara drivmedel och inte enbart krav på fossilfrihet. Kriterierna kommer även att omfatta viktiga hållbarhetsfrågor som samordning, intermodala transportlösningar och lite längre tidsfönster. Det ska skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i transportnätverket, säger Sara Bergman.

 Arbetet med Svanenmärkta e-handelstransporter har bedrivits i en gedigen dialog med omvärlden och det har tydligt framkommit en stark önskan att utforma en trovärdig märkning till konsument. Arbetet har resulterat i ett ramverk för en hållbar leverans som alla intressenter kan använda. Svanen blir den första tredjepartscertifieringen i världen för e-handelstransporter, ett område med stor risk för greenwashing.

Svanen stöds av samtliga nordiska regeringar och är den officiella och mest välkända märkningen i regionen. Svanen är en trovärdig, oberoende tredjepartscertifiering som ger företaget bevis för sitt miljöarbete. Som en av världens tuffaste miljöcertifieringar tilldelas Svanen endast produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. Svanen gör det enklare för konsumenter, företag och organisationer att bidra till den gröna omställningen. Projektet är en del av Nordiska ministerrådets initiativ ”Hållbar livsstil”, ett initiativ som ska göra det lättare för nordiska medborgare göra hållbara val i vardagen.

  • Fokus på klimat och miljö: Stegvis ökade krav på förnybart bränsle (ingen palmolja eller PFAD). Krav på energieffektivitet i transportnätet och redovisning av klimatprestanda (g CO2e/paket) som måste förbättras över tid.
  • En samordnad transport Lite mer tid i logistiksystemet för att skapa förutsättningar för samordnade transporter och ökad hållbarhet. Säkerställer en god nivå på befintlig fordonsflotta samt nyinköp av långsiktigt mer hållbara fordon. Premierar intermodala lösningar och innovation. Ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar.
  • Sociala villkor: Krav på trygg anställning, goda arbetsförhållanden och förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

Läs mer i FAQ:  

Läs mer i remissförslaget:   

Delta i remissen

För mer information: Sara Bergman, projektledare på Nordisk Miljömärkning, sara.bergman@svanen.se, +46 (0) 76 948 64 58. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Miljömärkning Sverige
Miljömärkning Sverige
Västgötagatan 2, plan 7
118 27 Stockholm

http://www.svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och för EU:s officiella miljömärke EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Följ Miljömärkning Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Miljömärkning Sverige

Nya nordiska mötesplatsen stärker den gröna omställningen26.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan 800 miljarder SEK användas så att den offentliga konsumtionen bidrar mer till att målen i Agenda 2030? En ny enkät från ModUpp2030 om partiernas politik för hållbar upphandling, presenteras för civilminister Ida Karkiainen med flera. Hur kan dagens hållbarhetskommunikation styras upp? Vi står vid ett vägskäl, greenwashing måste minska så att fler konsumenter vägleds och kan ställa om till en mer hållbar livsstil, visar Svanens The Report #3. Med konsument- och finansmarknadsminister Max Elger. Det är två av nyheterna på den nya mötesplatsen Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan 17-18 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum