Skogsstyrelsen

Eftersatt skötsel av skyddad skog – mer än hälften släpar efter

Dela

I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort.

Foto: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen
Foto: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen

– Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av hur skötselbehovet i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

43 000 hektar behöver insatser

Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

– Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall.

Skillnader över landet

Förutsättningarna och behoven skiftar över landet:

  • I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, exklusive Gotland) har 71 procent av områdena skötselbehov.
  • Norra delen av Sverige (från och med Jämtland, Västernorrland och norrut) behöver 43 procent av områdena insatser.
  • I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns skötselbehov i 53 procent av områdena.

I Sverige som helhet är de vanligaste akuta åtgärderna att ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar.

Här är behoven störst:

Län               Andel områden med skötselbehov

Halland                                85 %

Stockholm                           82 %

Uppsala                               78 %

Västra Götaland                   74 %

Jönköping                           71 %

Kronoberg                           71 %

Blekinge                              70 %

Västmanland                        68 %

Kalmar                                 67 %

Östergötland                       67 %

Skåne                                  66 %

Värmland                             61 %

Gävleborg                           55 %

Jämtland                              52 %

Örebro                                50 %

Södermanland                     45 %

Västerbotten                        42 %

Västernorrland                     40 %

Norrbotten                           37 %

Gotland                               34 %

Dalarna                                25 %

Riket                                   58 %

Mer fakta

Inventeringen av skötselbehovet i skyddade områden har varit möjlig genom att Skogsstyrelsen 2018 fick öronmärkta pengar till arbetet med naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen har annars inget särskilt anslag för skötseln av skyddade områden och måste prioritera de områden som har mest akut skötselbehov. Kartläggningsresultatet är ett viktigt underlag i urvalet av områden. De markägare som har ett biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal på sin fastighet och undrar över skötseln av detta område är välkomna att kontakta Skogsstyrelsen för att få information om områdets skötselbehov.

Mer information:

Emma Liljewall, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 033-48 25 62, 070-617 73 15, emma.liljewall@skogsstyrelsen.se

Camilla Kastner, kommunikatör, Skogsstyrelsen, 0470-72 61 29, 073-078 70 16 camilla.kastner@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen
Foto: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum