Universitetssjukhuset Örebro

El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade patienter enligt ny forskning från Örebro

Dela

Många självmord beror på depression. Svårare depressioner har sedan mitten av 1900-talet behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT), där nervsystemet stimuleras med elektrisk aktivitet. Det är väl känt att behandlingen kan ge symtomlindring och att en vanlig biverkan är tillfällig minnesstörning. Ny forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar nu att ECT minskar förekomsten av självmord vid svår depression.

En studie från Örebro som undersökt om elektrokonvulsiv behandling kan minska förekomsten av självmord bland deprimerade patienter publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA Open den här veckan.

Forskarna har undersökt förekomsten av självmord bland deprimerade patienter som blivit behandlade med ECT och jämfört detta med förekomsten av självmord bland andra deprimerade patienter sjukhusvårdats men som ej behandlats med ECT. Undersökningen var möjlig tack vare Kvalitetsregister ECT och andra nationella register.

Resultaten visar att ECT minskar förekomsten av självmord bland patienter med svår depression. Självmorden minskade vid behandling med ECT framför allt vid de svåraste så kallade psykotiska depressionerna och hos dem över 45 år.

- Vi hoppas att studien kommer att hjälpa läkare, patienter och närstående att få ett bättre underlag för sitt val av behandling vid den svåra sjukdom som depression kan vara, säger  Axel Nordenskjöld docent och överläkarevid Örebro universitet, som tillsammans med Ida Rönnqvist och Fredrik Nilsson, läkare också verksamma i Örebro, ligger bakom forskningen.

Studien är finansierad av Nyckelfonden vid Universitetssjukhuset Örebro och av Region Örebro län.

- Självmord är en tragisk händelse som ofta drabbar närstående väldigt hårt. En vanlig orsak till självmord är dessvärre ofta en otillräckligt behandlad depression. Det är därför viktigt med fortsatt forskning för att förbättra behandlingsresultaten vid depression. Det är också angeläget att patienter erbjuds vård enligt bästa evidens.

Rönnqvist I, Nilsson FK, Nordenskjöld A. Electroconvulsive Therapy and the Risk of Suicide in Hospitalized Patients With Major Depressive Disorder. JAMA Netw Open. 2021 Jul 1;4(7):e2116589. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.16589. PMID: 34287633.

Kontakt

Axel Nordenskjöld, docent, vid Örebro universitet, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 070 604 95 89
E-post: axel.nordenskjold@regionorebrolan.se

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum