Energimyndigheten

Elcertifikatreserven ökar och priserna är fortsatt låga

Dela

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 38,4 miljoner elcertifikat, varav 23,6 miljoner i Sverige. Priset på elcertifikat fortsatte att sjunka även under 2020. Det beror på det ökade utbudet av elcertifikat som i sin tur främst beror på en kraftig utbyggnad av vindkraft.

Kvotpliktiga aktörer är ålagda att annullera elcertifikat för att täcka den kvotpliktiga andelen av sin elförsäljning eller elanvändning. I Sverige och Norge blev den kvotpliktiga elanvändningen under 2020 lägre än vad som tidigare antagits i kvotkurvan, och därför annullerades färre elcertifikat än förväntat. Under 2020 var det nästan 0,13 miljoner elcertifikat som inte annullerades i enlighet med kvotplikten. De kvotpliktiga aktörerna som inte annullerade tillräckligt många elcertifikat måste därför betala en kvotpliktsavgift på totalt 33 SEK/MWh.

Reserven av elcertifikat efter annullering 2021

För el som producerades under 2020 utfärdades det så mycket som 50 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige främst till följd av hög produktion av vindkraft. Det höga antalet utfärdade elcertifikat har bidragit till att den gemensamma, ackumulerade reserven har ökat till ett överskott på 9,8 miljoner elcertifikat. Sveriges kvotpliktiga elanvändning på 89,2 TWh för 2020 bidrog till att det annullerades totalt 23,6 miljoner elcertifikat.

Läget på elcertifikatmarknaden

Efter sjunkande elcertifikatpriser under 2019 sjönk priserna ytterligare under 2020. De sjunkande priserna kan förklaras med att utbudet av elcertifikat är högre än den efterfrågan som de fastställda kvoterna skapar. Ökat utbud på elcertifikat förklaras främst av en kraftig utbyggnad av vindkraft där det är andra faktorer än stöd från elcertifikat som driver utbyggnaden.

Årsavgift för elcertifikatkonton

En årsavgift för elcertifikatkonton kommer att börja tas ut den 1 juli i Vi år. Energimyndigheten strävar efter att intäkterna från kontoavgifterna ska täcka kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Energimyndigheten har valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare hittills men bedömt att det framöver kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna. 

Kontakt:

Zinaida Kadic, enhetschef, 016-544 22 89

Lena Barrögård, handläggare, 016-544 21 37

Relaterade länkar

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten23.6.2021 15:58:23 CEST | Pressmeddelande

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut18.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum