Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar utökade satsningar för hållbara batterier

Dela

Energimyndigheten har beslutat om stöd till Northvolt med upp till 238 miljoner kronor för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Energimyndigheten har beslutat om stöd till Northvolt med upp till 238 miljoner kronor för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Elektrifiering är en möjliggörare inom flera samhällsområden och en förutsättning för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med elektrifieringen av vårt samhälle växer efterfrågan på batterier i en enastående takt.

Målet en komplett sammanhållen hållbar batterivärdekedja
För att stödja forskning och innovation för en hållbar batterivärdekedja har Europeiska kommissionen inrättat ett så kallat IPCEI-projekt (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse) benämnt ”European Battery Innovation (EuBatIn)”. Målet är att skapa en komplett sammanhållen hållbar värdekedja för batterier inom Europa. Målet är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

– Det är avgörande att vi inom EU tänker hållbarhet i hela värdekedjan för batterier, från råvara och produktion till användning och återvinning, givet den globala konkurrenssituation som råder. Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar att konkret bidra inom hela värdekedjan, till gagn för såväl miljön som ekonomisk tillväxt och sysselsättning i landet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Ökad elektrifiering kommer vara en viktig komponent i omställningen till nettonollutsläpp i såväl transportsektorn som industrin. Utvecklingen av en europeisk batterivärdekedja är även viktig för att behålla arbetstillfällen inom i synnerhet fordonsindustrin men även en möjlighet att skapa fler och nya arbetstillfällen längs med hela batterivärdekedjan. Dessutom kommer det leda till ökade internationella investeringar i landet och till ökad export för svenska företag.

– EU:s andel av den globala battericelltillverkningen är idag ca 6 procent samtidigt som efterfrågan förväntas öka mycket snabbt. I Bloombergs ranking över hur långt fram olika länder ligger i batterivärdekedjan är Sverige på tionde plats, men vi bedöms klättra till fjärde plats redan till 2025. Det förutsätter dock handling och väl avvägda åtgärder så att potentialen tillvaratas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, säger Sandra Alfheim forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Sverige medverkar med batteriföretaget Northvolt
Den 26 januari i år godkände Europeiska kommissionen att de 12 medverkande medlemsstaterna får bevilja 2,9 miljarder euro i statsstöd till de medverkande företagen. I projektet medverkar Sverige med batteriföretaget Northvolt.

Northvolt avser utveckla nästa generationens avancerade laddningsbara batterier med prestanda som långt överträffar dagens state-of-the-art. Härigenom möjliggörs en snabbare och mer fullständig elektrifiering av fordonsflottan och kraftigt minskade CO2-utsläpp.

– Vi utvecklar innovativa produktionsprocessteknologier som möjliggör massproduktion av nästa generations batterier med minimal klimat- och miljöpåverkan. Northvolt Labs infrastruktur för forskning, utveckling och pilotproduktion är avgörande för att lyckas med detta, säger Jesper Wigardt VP Communications & Public Affairs på Northvolt.

Utöver målet att producera världens mest CO2-effektiva batteri strävar Northvolt efter att stödja etableringen av en europeisk batterivärdekedja. Ambitionen är därför att i största möjliga mån engagera europeiska leverantörer, från material till maskinutrustning, i projektet.

Om uppdraget
Energimyndigheten får i uppdrag från regeringen att lämna stöd med 238 miljoner kronor till utvecklingen av forsknings- och utvecklingscentret Northvolt Labs i Västerås till ett elektrifieringscampus för hållbar batteriproduktion. EU-kommissionen godkände i januari 2021 att det statliga stödet till Northvolt sker inom ramen för IPCEI EuBatIn, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I projektet ingår 42 direkta deltagare från tolv medlemsstater och utöver det medverkar över 150 externa parter såsom universitet, forskningsinstitut och SME:er. Budgeten omfattar totalt 2,9 miljarder € i statligt stöd och förväntas attrahera 9 miljarder € i privat kapital. EuBatIn beräknas pågå till 2028.


För mer information, kontakta:

Peter Engdahl
Chef enheten hållbar transport på Energimyndigheten, telefon 016-544 23 17

Sandra Alfheim
Forskningshandläggare enheten hållbar transport på Energimyndigheten, telefon 016-544 20 39

Jesper Wigardt
VP Communications & Public Affairs på Northvolt, telefon 072-555 54 65

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp stöds av Energimyndigheten23.6.2021 15:58:23 CEST | Pressmeddelande

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol. Målet är att minska utsläppen av koldioxid sett över hela värdekedjan med cirka 500 000 ton per år. Energimyndighetens stöd på strax under 295 miljoner kronor är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut18.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum