E.ON Sverige AB

E.ONs utsläpp fortsätter att minska

Dela

En nedgång på 15 procent. Så mycket minskade de fossila koldioxidutsläppen i E.ONs värme- och kraftvärmeanläggningar som ingår i EUs utsläpphandelssystem under 2019 jämfört med föregående år. Det kan jämföras med de genomsnittliga utsläppen i el- och fjärrvärmesektorn som minskade med 11 procent under samma period. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

Bild: E.ON
Bild: E.ON

– Vi är på rätt väg och vårt systematiska förbättringsarbete fungerar. Men vi är inte nöjda förrän vi når vårt långsiktiga mål om en halverad klimatpåverkan år 2025, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Fossil naturgas byts ut till förnybar biogas

Exempelvis har det gaseldade kraftvärmeverket Heleneholmsverket i Malmö ställt om till att drivas förnybart när den fossila naturgasen successivt bytts ut till förnybar biogas.

Den skattebefrielse för biogas som regeringen nyligen valt att förlänga har varit viktig för att göra omställningen till biogas möjlig. E.ON har också gjort stora investeringar i biogasproduktion som bidragit till att säkerställa tillgången på förnybart bränsle, säger Marc Hoffmann.

Minskningen av växthusgasutsläppen som skett genom byte till biogas syns dock inte i Naturvårdsverkets siffror. Detta beror på att även utsläppen från biogasen räknas som fossila i statistiken, då regelverket idag inte skiljer på fossil naturgas och förnybar biogas som levererats i samma gasnät.

Förhoppningen är att detta snart är på väg att ändras då Naturvårdsverket har ett uppdrag från regeringen att hitta en lösning i frågan. Vi ser positivt på att frågan nu ses över, säger Marc Hoffmann.

Stor minskning totalt

Totalt sett när E.ONs samtliga växthusgasutsläpp räknas ihop, från produktion till konsument, har E.ONs totala klimatpåverkan minskat med över 30 procent - på bara tre år. Utöver bränslebyte till förnybara bränslen har E.ON även valt att lämna gasolmarknaden. Det framkommer i E.ONs hållbarhetsrapport för 2019

Vi har valt att inte bara anpassa oss, utan att arbeta proaktivt med utfasning av fossila bränslen, just genom att bygga om våra anläggningar och även utveckla nya tekniker. Dessutom spelar vi, i egenskap av en av Sveriges största elnätsägare, en viktig roll för att möjliggöra att andra branscher kan minska sina utsläpp genom elektrifiering, säger Marc Hoffmann.

Läs mer i E.ONs hållbarhetsrapport 2019

Kontakter

Bilder

Bild: E.ON
Bild: E.ON
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne18.9.2020 08:31:05 CESTPressmeddelande

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Samarbete ska möjliggöra mer elnätskapacitet till Skåne7.9.2020 08:24:24 CESTPressmeddelande

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum