SBAB Bank

Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon på banken

Dela
Sju procent av hushållen i Sverige har mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. Vart tionde hushåll har samtidigt mer än en miljon. Det visar SBAB:s sparundersökning för 2021.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1 800 hushåll om hur stort sparande de har på banken. Enligt svaren har 7 procent av de svenska hushållen mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. 58 procent har mer än 100 000 sparat. Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon kronor sparat på banken (se diagram nedan). Andelen hushåll med både högst (över en miljon kronor) respektive lägst (under 10 000 kronor) i banksparande har ökat något sedan 2019.

- Det är inte så förvånande att banksparandet är ojämnt fördelat. Det är samtidigt intressant att notera att vart tionde hushåll har mer än 1 miljon kronor i mycket säkert banksparande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Trots generellt sett lägre avkastning än på aktier och fonder kan det vara en fördel med en sådan trygg buffert om vi skulle hamna i en djupare lågkonjunktur med fallande aktie- och bostadspriser. Banksparande omfattas också av den statliga insättningsgarantin på upp till 1050 000 kronor per person och institut, säger Robert Boije.

Fakta om undersökningen
Undersökningen är den andra som gjorts av SBAB sedan 2019 och har denna gång besvarats av 1837 personer. Den genomfördes under vecka 22–23 av Kantar Sifo.

Andel hushåll med sparande i olika sparandeklasser (procent)

Kontakter

Bilder

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 289 000 och 386 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2021). Antal medarbetare (FTE) är 777. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Ränteuppgången sista spiken i kistan för bostadsbyggandet16.3.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det markant höjda ränteläget bidrog under kvartal fyra förra året till att den beräknade efterfrågan på nyproducerade villor och bostadsrätter fortsatte att sjunka i förhållande till utbudet i Sverige som helhet. De stigande räntorna bidrog till att det nu inte längre beräknas finnas något underskott på villor i Storstockholm. De beräknade hyrorna på nya hyresrätter minskar något till följd av de sjunkande priserna på andrahandsmarknaden för bostadsrätter. Det gör att det inte längre bedöms råda ett överskott på hyresrätter i Sverige som helhet eller i Skåne län. Däremot består överskottet i Västra Götalands län. Norrköping sticker ut med ett mycket stort beräknat överskott på nyproducerade villor. På bostadsrättssidan sticker Järfälla ut av samma skäl. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det fjärde kvartalet 2022.

Fortsatt frostig bostadsmarknad men med tendens till ljusning15.3.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Temperaturen på bostadsmarknaden var i februari – i likhet med januari – fortsatt frostig. Det finns dock vissa ljusglimtar. Indikatorn för bostadsrätter gick från iskall till kall medan den för hus steg något, även om den fortsatt ligger kvar på en iskall nivå. Detta visar SBAB:s kompositindikator ”Bomarknadstempen”. Den beräknas utifrån sex olika variabler och ger ett sammanfattande mått på hur lätt det är att sälja en bostad.

Brett stigande bostadspriser för andra månaden i rad i Sverige2.3.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i februari. Därmed har bostadspriserna stigit för andra månaden i rad. Priserna ökade på både hus och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för hus i Mellersta Sverige där priserna föll tillbaka efter den stora uppgången i januari. Störst prisuppgång på lägenheter var det i Norra Sverige och på hus i Storstockholm. Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling med undantag för lägenheter i Storstockholm. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för februari.

Fortfarande fler bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt – men ökad optimism23.2.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är fortfarande fler av Sveriges bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt, även om optimismen tilltagit lite sedan kvartal fyra förra året. Den klart största andelen – 35 procent – tror att bostadspriserna faller på ett års sikt. Av dessa anger 88 procent stigande räntor som orsak till fallet. 22 procent tror på en prisökning medan 30 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna då 46 procent tror på stigande priser medan 11 tror på fallande. Bostadsägarna ser också ett tydligt samband mellan höga elpriser och fallande bostadspriser. Detta visar SBAB:s mätning av 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) under årets första kvartal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum