E.ON Sverige AB

Ett steg närmare utsläppsfri energi i Malmö

Dela

E.ONs pilotprojekt som undersöker förutsättningarna att bygga en djupgeotermianläggning i Malmö har tagit ytterligare ett steg framåt. En 52 meter hög borrigg har nu anlänt till Malmö och borrningen av ett fyra kilometer djupt testhål har startat. Testet ska visa om det är möjligt att producera utsläppsfri djupgeotermisk energi till staden.

DjupGeo är en energilösning byggd på jordens naturliga inre värme som utvinns genom borrning i jordskorpan. Bild: Vadimsadovski/stock.adobe.com
DjupGeo är en energilösning byggd på jordens naturliga inre värme som utvinns genom borrning i jordskorpan. Bild: Vadimsadovski/stock.adobe.com

I början av året inledde E.ON, tillsammans med ST1, ett pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna att bygga en djupgeotermianläggning i Malmö.Djupgeotermi innebär att förnybar, resurseffektiv och utsläppsfri värme utvinns ur jordens inre. För att nå värmen behöver man, i geologiskt stabila områden som Sverige, borra flera kilometer ner i urberget – något som nu blivit möjligt tack vare modern borrteknik.

– Borriggen har anlänt till projektplatsen i Malmö och nu ska vi borra oss ner i berget. Om allt går enligt plan ska vi borra knappt en kilometer i veckan, vilket innebär att vi är klara i mitten eller slutet av juli, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions.

Hela borrningen ”avlyssnas” av ett antal geofoner (en slags mikrofoner). Några av geofonerna är nedsänkta i djupa hål nära borrplatsen, andra är placerade på marken runtomkring. Geofonerna fångar upp de ljudvågor som sprids i berget under borrningen och registrerar om borren stöter på till exempel en sprickzon eller förkastning. När borrningen är klar kommer avancerade datormodeller att analysera de inspelade ljuden och bygga upp en bild av hur berget ser ut.

– Vi kommer att se Malmös urberg i ett område som är cirka två kilometer i diameter och några kilometer djupt. Utifrån denna bild kan vi sedan avgöra om det finns förutsättningar att bygga en fullskalig anläggning. Hittills har vi bara fått positiva signaler, så vi ser ljust på våra framtida möjligheter, säger Per-Anders Tauson.

Djupgeotermiprojektet i Malmö är ett samarbete mellan E.ON, Energimyndigheten, Malmö stad, Sveriges geologiska undersökning (SGU), St1, Länsstyrelsen Skåne och Uppsala universitet.

Fakta
Pilotprojektets totala budget uppgår till 69,5 MSEK, varav Energimyndigheten stöttar med 12,8 MSEK. När pilotprojektet är avslutat fattas beslut om att bygga en fullskalig djupgeotermisk anläggning, som ska bestå av två cirka 7 km djupa borrhål och ett antal cirka 2 km djupa geofonhål. Den blir då Sveriges första djupgeotermianläggning som är direkt kopplad till fjärrvärmenätet, det vill säga utan värmepump som höjer temperaturen på vattnet. E.ONs målsättning är att bygga upp till fem anläggningar i Malmö, var och en med en installerad effekt på 50 MW. Den emissionsfria produktionen kommer då att ersätta en stor del av dagens fjärrvärmeproduktion.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

DjupGeo är en energilösning byggd på jordens naturliga inre värme som utvinns genom borrning i jordskorpan. Bild: Vadimsadovski/stock.adobe.com
DjupGeo är en energilösning byggd på jordens naturliga inre värme som utvinns genom borrning i jordskorpan. Bild: Vadimsadovski/stock.adobe.com
Ladda ned bild
Borriggen är 52 meter hög och kommer att borra flera kilometer i urberget. Bild: E.ON
Borriggen är 52 meter hög och kommer att borra flera kilometer i urberget. Bild: E.ON
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne18.9.2020 08:31:05 CESTPressmeddelande

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Samarbete ska möjliggöra mer elnätskapacitet till Skåne7.9.2020 08:24:24 CESTPressmeddelande

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum