Fjärde AP-fonden

Ett turbulent och utmanande första halvår 2022

Dela
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

– Första halvåret 2022 har även i ett historiskt perspektiv varit mycket utmanande med stor marknadsoro, och inte minst kraftigt fallande aktiemarknader samtidigt som räntorna har stigit snabbt. Denna utveckling har förstås inte lämnat AP4:s portfölj opåverkad, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

– Avkastningen för det första halvåret är kraftigt negativ, och uppgår till -12,6 procent. I detta sammanhang måste man dock påminna sig om att AP4 är en mycket långsiktig investerare, och att försöka göra en utvärdering av ett enskilt halvår är inte meningsfullt. Om vi sträcker ut tidshorisonten något och även inkluderar 2021, så har AP4:s portfölj gett ett positivt resultat på 19,1 miljarder kronor, fortsätter Niklas Ekvall.

– Våren 2022 kommer att få en självklar plats i historieböckerna. Dels ser vi återigen ett krig i Europa i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, med ett enormt lidande för det ukrainska folket. Dels står vi inför makroekonomiska utmaningar med en markant högre inflation samtidigt som den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av, vilket är något som vi inte har upplevt sedan 1970-talet, säger Niklas Ekvall.

– AP4 genomför regelbundet analyser kring vilken tillgångsallokering som passar bäst i förhållande till våra åtaganden som buffertfond i systemet för inkomstpension. Dessa påvisar att AP4 behöver en relativt hög andel aktier i vår tillgångsallokering för att långsiktigt på bästa sätt uppfylla vårt uppdrag. Detta medför dock att vi också behöver vara förberedda på att vi kan få förhållandevis stora slag i vårt resultat från ett år till ett annat, samt även ha en acceptans för stora negativa resultat under enskilda år. Som en buffertfond i systemet för inkomstpension har vi emellertid en mycket lång investeringshorisont, och därmed också en god förmåga att tåla perioder av stora marknadsrörelser. Just förmågan att agera långsiktigt är en stor tillgång för oss under perioder av svåra, stökiga och turbulenta marknader av den typ som vi har genomlevt under årets första sex månader. I själva verket är det så att i ett långsiktigt perspektiv så görs många bra investeringar under besvärliga marknadsförhållanden snarare än i en så stark finansiell marknad som vi såg under slutet av 2021, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet  

30 jun 2022 

30 jun 2021 

31 dec 2021 

Utgående fondkapital, mdr kr  

459,1

489,8

527,6

Periodens resultat, mdr kr  

-66,6

44,5

85,7

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr  

-2,0

-4,2

-7,5

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, på årsbasis % 

0,05

0,06

0,05

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, på årsbasis, % 

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, på årsbasis, % 

0,08

0,09

0,08

Avkastning total portfölj, före kostnader, % 

-12,6

10,0

19,3

Avkastning total portfölj, efter kostnader, % 

-12,6

9,9

19,2

Real avkastning efter kostnader, % 1 

-16,5

8,8

15,3

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

7,5

11,5

11,6

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,7

10,6

11,8

Valutaexponering, %

19,9

21,0

20,9

1 KPI för juni 2022 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Niklas Ekvall, vd AP4
Niklas Ekvall, vd AP4
Ladda ned bild

Länkar

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A dramatic year with major financial turbulence24.2.2023 09:49:54 CET | Press release

2022 was characterised by financial turbulence with rapidly rising interest rates and sharply falling values for most asset classes. The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2022 was SEK -11.9% after costs, and the net result for the year was SEK -62.5 billion. After a net transfer of SEK 4.7 billion to the pension system during the year, fund capital amounted to SEK 460.5 billion at year-end 2022. The portfolio’s CO2 emissions decreased by 3% in 2022, and the CO2 emissions have decreased by 61% since 2010. AP4 takes its responsibility as an owner and served on 46 nomination committees during 2022.

Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens24.2.2023 09:49:29 CET | Pressmeddelande

2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

A turbulent and challenging first half of 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the first half of 2022 was -12.6% after costs. AP4’s fund capital as per 30 June 2022 amounted to SEK 459.1 billion, compared with SEK 527.6 billion at the start of the year. The result for the first half of the year was SEK -66.6 billion. During the same period, a net total of SEK 2.0 billion was paid by AP4 to the pension system. The portfolio’s active return during the first half of the year was -2.3 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum