Naturskyddsföreningen

EU-dom skärper skyddet av arter

Dela

Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela den skyddade populationen påverkas. Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet.

– Det här en väldigt positiv dom för den biologiska mångfalden och för skyddade arter. Det är glädjande att EU-domstolen lutar sig mot försiktighetsprincipen och tar krisen för den biologiska mångfalden på allvarsäger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda. 

EU-domstolens dom innebär att reglerna om artskydd i Sverige måste skärpas. För att förbuden ska gälla räcker det nu med att en individ av en skyddad art enligt livsmiljödirektivet påverkas av verksamheten och det spelar ingen roll om den skyddade artens bevarandestatus är hotad eller gynnsam. 

Fram tills nu har förbuden i EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv tolkats som att en verksamhet, som exempelvis en skogsavverkning, måste påverka den skyddade artens bevarandestatus för att förbuden ska aktualiseras.  

Men efter att bland andra Naturskyddsföreningen i Härryda begärt att en skogsavverkning skulle anpassas efter EU:s naturvårdsdirektiv, har nu EU-domstolen underkänt den svenska tillämpningen av EU:s artskydd 

– Det här är en klar skärpning av reglerna. Domen kommer förmodligen att få stora konsekvenser för skogsbruk och andra verksamheter, eftersom de nu behöver ha bättre koll på vilka arter som finns på deras marker, när åtgärder ska vidtas och hur, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.  

EU-domstolen skriver också att en nationell domstol måste ställa vissa krav på den aktuella skogsavverkningen, så att avverkningen är ett “förebyggande och hållbart skogsbruk” i linje med kraven i livsmiljödirektivet. Den vägledning som Skogsstyrelsen kan ge i samband med en avverkning är inte bindande för skogsägarenvilket inte räcker enligt EU-domstolen.  Den nationella domstolen måste i framtiden också bedöma om skogsbruket arbetar förebyggande, och myndigheter måste kunna förebygga skogsbruksåtgärder som skulle kunna vara skadliga för de arter som skyddas i direktivet. 

– Vi är lättade över EU-domstolens dom och ser fram emot att reglerna kring artskyddet nu äntligen kommer att tillämpas på ett sätt som verkligen skyddar arter, säger Josia Hort.  

För att uppnå nödvändiga åtgärder för att införa ett strikt skyddssystem, som direktivet kräver, anser Naturskyddsföreningen att Sverige behöver genomföra en grundlig, framåtsyftande planering av exploatering och förekomst av skyddade arter och livsmiljöer. 

Vad gäller fåglar underkänner EU-domstolen även den svenska lagstiftningen som endast skyddar vissa hotade fåglar och inte alla fåglar. 

FAKTA

Den 4 mars meddelade EU-domstolen dom i mål om förhandsavgörandeförhandsavgörande angående hur förbuden i fågel- och livsmiljödirektiven ska tolkas. I Sverige har förbuden genomförts i artskyddsförordningen som nu är under utredning (Dir. 2020:58, betänkande överlämnas 14 maj 2021). Eftersom det rör sig om de EU-regler som ligger till grund för artskyddsförordningen kan avgörandet få stor betydelse. 

Rättsfallet i Sverige rör skogsbruk men EU-domstolen uttalar sig generellt om artskyddet. Mark- och miljööverdomstolen har som ovan nämnts redan ändrat sin praxis, vilket skedde i ett mål om kalkbrytning på Gotland. Utöver kalktäkter kommer andra markintensiva verksamheter att påverkas såsom exploatering för bebyggelse och infrastruktur, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. 

Jakt i enlighet med jaktlagstiftningen kommer inte att påverkas av EU-domstolens avgörande. 

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Historiskt med ny klimatlag i EU – men målet är otillräckligt21.4.2021 14:32:45 CEST | Pressmeddelande

Nu är EU:s nya klimatlag på plats. Lagen slår fast att koldioxidutsläppen ska ner med minst 55 procent till 2030, vilket är ett framsteg – men fortfarande helt otillräckligt för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Beslutet att delvis få räkna in kolsänkor i utsläppsminskningarna riskerar att urholka målet ytterligare. Sveriges regering måste nu trycka på i EU för att höja ambitionen ytterligare i klimatarbetet.

Tusentals räddningsinsatser över hela landet för att rädda bina12.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bin är livsviktiga för oss människor. En stor del av den mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Men bina är hotade – i Sverige är en tredjedel av de vilda biarterna på väg att försvinna. Genom kampanjen Operation: Rädda bina driver Naturskyddsföreningen på för en mer bivänlig politik och uppmuntrar till konkreta räddningsinsatser för att rädda vilda bin. De senaste åren har nästan 22 000 räddningsinsatser rapporterats in.

Inga nya krav på utsläppsminskningar för industrin1.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimaträttsutredningen lyckas inte med sitt viktigaste uppdrag – att se till att utsläpp av växthusgaser från den befintliga industrin minskar. Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige slipper fortsatt undan. Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri idag. Föreningen kräver nu att regeringen ser till att alla tillstånd till alla verksamheter som använder fossila bränslen omprövas så att klimatkrav kan ställas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum