Örnsköldsviks Kommun

Europadag med högaktuella EU-frågor på agendan

Dela

Vilket inflytande har EU på lokal, nationell och global nivå? Hur ser våra förtroendevalda på högaktuella EU-frågor som klimat och brottslighet? Det är några av de frågor som står på agendan när Örnsköldsviks kommun uppmärksammar Europadagen 9 maj.

Klimat, energi och miljö samt brottslighet är frågor som svenska väljare rankar bland de viktigaste inför valet till Europaparlamentet. De områdena finns också med på agendan när Örnsköldsviks kommun uppmärksammar Europadagen 9 maj och arrangerar en temadag om EU.

Under Europadagen i Örnsköldsvik erbjuds allmänheten dels grundläggande fakta om EU, dels fördjupade föreläsningar. Inbjudna EU-politiker, forskare och sakkunniga belyser EU i förhållande till kommunpolitik, klimatfrågor, brott och straff samt demokrati, populism och rättsstatens principer. Exempel på rubriker:

  • Effektiv klimatpolitik – vilken roll ska EU spela?
  • EU:s omställning till ett fossilfritt samhälle,
  • Brottsbekämpning inom Eurojust
  • Den europeiska våren – rättsstat, nation och suveränitet
  • Varför behöver Örnsköldsvik en representant i Bryssel?
  • EU, stat och kommuner.

Programmet rymmer även panelsamtal, politiska debatter och möjlighet till personliga möten med EU-politiker från samtliga partier. För detaljerat program, tid och plats, se: www.ornskoldsvik.se/europadagen

Europadagen i Örnsköldsvik tar fasta på samma grundbudskap som motsvarande arrangemang i Bryssel och Strasbourg: ”Du väljer själv din framtid”.

– Det är angeläget att lyfta det demokratiska perspektivet. EU det är vi och därför rör EU-frågorna oss. Med Europadagen vill vi medverka till att Örnsköldsviksborna reflekterar över och lär mer om EU. Förhoppningsvis kan ett ökat engagemang också bidra till ett ökat valdeltagande, säger Maria Nygren, internationell samordnare och huvudansvarig för att koordinera Europadagen i Örnsköldsvik.

Vid förra valet till europaparlamentet låg röstdeltagandet i Örnsköldsvik på 47 procent, medan genomsnittet för riket uppgick till 51 procent.

Nyckelord

Kontakter

Maria Nygren, internationell samordnare, kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 073-275 40 13.

Bilder

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik4.2.2020 17:22:59 CETPressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats. Vill utreda hamnutbyggnad Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska ge kommunorganisationen i uppdrag att genomföra de utredningar som krävs för att fatta ett beslut om att bygga ut hamnen i Hörneborg i Örnsköldsviksfjärden till en allmän hamn. Utredningar ska också genomföras för att kunna fatta beslut om den strategiska utvecklingen av godsterminalen i Arnäsvall och om vägnätets bärighet för bärighetsklass 4. Bakgrunden är den rapport om infrastruktur för framtida godstransporter som tagits fram och som visar på brister i infrastrukturen och förslag på prioriteringar för att klara industrins prognoser om ökade godsmängder. Föreslår avslag på cykelledsförslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avslå den motion som Bo Ekeborg (SD) har lämnat in om en förändrad dragning av cykelleden från Järveds båthamn till Hamnparken och Arena

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum