VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Få fällda för grovt rattfylleribrott med droger

Dela

Polisen har minskat sin övervakning av alkoholrattfylleri vilket lett till färre fällande domar. Däremot har antalet fällande domar för drograttfylleribrott ökat, men få döms för grovt drograttfylleribrott. Det visar den kartläggning Åsa Forsman, senior forskare på VTI, har genomfört med hjälp av lagföringsregistret.

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI

Forskaren har undersökt vilka straff de olika typerna av brott leder till, kombinationen med andra brott, hur påföljderna har förändrats över tid och hur lång tid det går mellan brott och straff. Studien är bekostad med medel från Motorförarnas helnykterhetsförbunds fond för trafiksäkerhet.

– Intressant att notera är att brottsgraden skiljer sig åt mellan dem som fälls för rattfylleri med alkohol jämfört med narkotika. Fällande dom för grovt rattfylleri med avseende på narkotika är mycket sällsynt, säger Åsa Forsman som har gått igenom brottsstatistiken åren 2007 till 2018.

Skillnaden kan bero på olika beviskrav. Om brottet gäller alkohol finns ett gränsvärde för när brottet ska anses som grovt. För att dömas till grovt rattfylleribrott på grund av narkotika krävs att det går att visa att föraren har varit avsevärt påverkad eller kört på ett trafikfarligt sätt.

Norge tillämpar fasta gränsvärden även för andra substanser än alkohol. För närvarande är knappt 30 olika substanser specificerade.

– Detta är ett intressant upplägg eftersom det innebär att man kan anpassa straffet efter graden av påverkan. Tyvärr vet vi inte vad det inneburit för lagföringarna i Norge i praktiken, det finns inte statistik framtaget för detta.

Ett annat resultat från studien är att de som döms till skyddstillsyn för grovt rattfylleri har minskat och andelen som döms till villkorlig dom ökat. Åsa Forsman har också noterat att rattfylleri av normalgraden nästan alltid leder till böter – trots att det även är möjligt att döma till fängelse enligt lagstiftningen. Om enbart böter utdöms är det inte aktuellt med skyddstillsyn och vård av den dömde. Dessa resultat kan ses som en nackdel när det gäller att förhindra återfall i rattfylleri, eftersom tidigare studier har visat att relativt många som döms för rattfylleri har alkoholproblem.

Rattfylleribrott sker ofta i kombination med andra brott, speciellt bland dem som döms till rattfylleri på grund av narkotika. Ett brott som ofta tillkommer är olovlig körning, framför allt i kombination med narkotika. I de fallen spelar hotet om återtagande av körkort liten roll, konstaterar Åsa Forsman.

Hon har hittat väldigt få fall där det angetts att rattfylleribrotten skett med både alkohol och narkotika i kroppen, en kombination som innebär stor riskhöjning i trafiken. Varför det är så få fall är okänt och behöver utredas vidare.

Tiden mellan brott och lagföring varierar mycket beroende på typ av brott och om domstol avgör målet eller det sker genom strafföreläggande, det vill säga där en åklagare utfärdar ett bötesstraff. Snabbast går det för rattfylleri med avseende på alkohol där strafföreläggande används.

Det som påverkar antalet fällande domar för rattfylleribrott är den faktiska brottsligheten, polisens övervakning och möjligheten att bevisa olika typer av brott, sammanfattar Åsa Forsman.

Analys av lagföringar med avseende på rattfylleribrott (2021, DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?28.11.2022 09:16:19 CET | Pressmeddelande

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan att börja cykla, samt utvärderat konsekvenserna av förslaget om Trafik på lika villkor (TLV) – omfördelning av gaturummet. Konceptet som undersöks inom ramen för denna förstudie går kortfattat ut på att cyklister rör sig som bilar i gaturummet.

Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland15.11.2022 16:21:32 CET | Pressmeddelande

Att köra motorcykel (mc) i Norden är främst en sommar- och hobbyaktivitet. Vid olyckor med mc finns dock en högre risk att dödas eller skadas allvarligt, jämfört med olyckor med bil, eftersom det inte finns något bälte, någon krockkudde eller liknande säkerhetsmekanism. I stället är det själva kroppen som tar emot krockvåldet om en olycka inträffar. Ary P. Silvano, forskare inom trafiksäkerhet och trafikmodellering på VTI, har genomfört en studie om dödsolyckor med mc i Sverige i jämförelse med våra grannländer i Norden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum