Skogsstyrelsen

Få nya områdesskydd bildades under 2020

Dela

Skogsstyrelsens bildande av områdesskydd fortsätter att ligga på en låg nivå. Arealen skog som skyddas genom naturvårdsavtal eller biotopskydd per år har minskat med närmare en tredjedel de senaste två åren.

Biotopskydd. Foto Yaman Albolbol
Biotopskydd. Foto Yaman Albolbol

Under 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal, vilket är de former av formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen bildar. Totalt omfattar de nya områdesskydden drygt 1 000 hektar produktiv skogsmark. Det kan jämföras med genomsnittet de senaste 20 åren som ligger på närmare 3 000 hektar per år.

Minskningen i Skogsstyrelsens bildande av formellt skydd under 2019 berodde främst på att myndigheten fick minskade anslag till områdesskydd jämfört med 2018. Under 2020 har arealen nya områdesskydd minskat ytterligare. Det beror till stor del på att en väsentlig andel av anslaget har behövt reserveras för intrångsersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära skog.

– Vi kan inte fatta beslut om formellt skydd eller skötsel av skyddade områden om det inte finns pengar till det och tyvärr har vi fått meddela flera markägare som hoppats på ett formellt skydd under året att de behöver vänta ytterligare en tid, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Även under 2021 behöver den största delen av anslaget för områdesskydd reserveras för intrångsersättningar till markägare som ansöker om avverkning i fjällnära skog. Det innebär att anslaget inte kommer att räcka till att bilda nya områdesskydd eller att genomföra den naturvårdande skötsel som är nödvändig för att hantera de omedelbara behov som finns i redan skyddade områden.

Det fanns drygt 5 450 naturvårdsavtal år 2020 och nästan 8 620 biotopskyddsområden. Över tid är tendensen att områdena som skyddas blir färre men lite större. Sammanlagt har drygt 2,7 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och nästan 529 miljoner kronor för naturvårdsavtalen sedan år 1993. 

Fakta Biotopskydd och Naturvårdsavtal

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdesminskning till följd av beslutet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett och femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Mer information:

Johan Åberg, områdesskyddsspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 06, johan.aberg@skogsstyrelsen.se

Pressjouren, 036- 35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Biotopskydd. Foto Yaman Albolbol
Biotopskydd. Foto Yaman Albolbol
Ladda ned bild

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum