TRR

Få uppsagda tjänstemän under årets tredje kvartal

Dela
Andelen tjänstemän inom det privata näringslivet som sagts upp under 2022 är fortsatt låg. Under årets tredje kvartal har 1432 tjänstemän sagts upp och sökt stöd hos omställningsorganisationen TRR, samtidigt som 9 av 10 tjänstemän fått en ny sysselsättning under perioden.

Totalt 1432 uppsagda tjänstemän inom det privata näringslivet har sökt stöd hos TRR under årets tredje kvartal. En tydlig minskning jämfört med samma period under föregående år, 1988 privatanställda tjänstemän sökte stöd under tredje kvartalet 2021 och 5866 tjänstemän 2020. Två år då arbetsmarknaden var starkt påverkad av coronapandemin. Nu har arbetsmarknaden återhämtat sig och man får gå tillbaka till 2005 för att hitta lika låga siffror för antalet uppsagda tjänstemän under tredje kvartalet.

– Arbetsmarknaden har varit stark för tjänstemännen under hela 2022, trots att vi befinner oss i en turbulent tid för svensk ekonomi och därtill ser en mycket stor oro i vår omvärld. Historiskt sett brukar vi se en ökad efterfrågan på TRRs tjänster när det uppstår en större osäkerhet på arbetsmarknaden, vilket vi inte sett under tredje kvartalet, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR.

Vid utgången av kvartal tre var det totala antalet inskrivna tjänstemän hos TRR 4350 personer, nästan en halvering jämfört med samma kvartal 2021 då 8601 personer var inskrivna hos TRR.

Under kvartalet har 1414 tjänstemän hos TRR kommit ut i ny positiv lösning, vilket innebär att man fått ett nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag. De uppsagda tjänstemännen var i genomsnitt inskrivna hos TRR i knappt åtta månader och 9 av 10 har fått en ny sysselsättning under kvartalet.

– Kompetensbehoven har varit extremt höga de senaste åren och företagen har fått kämpa hårt för att behålla och rekrytera rätt kompetens. De signaler vi fått från arbetsgivarna under hösten är att man nu säkerställer att kompetensen stannar hos företagen och väntar med eventuella neddragningar, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

Fakta i siffror: 

 • Totalt 4303 privatanställda tjänstemän är just nu inskrivna hos TRR (nästan hälften jfr med föregående år - 8601 under tredje kvartalet 2021)
 • Under årets tredje kvartal har 1432 uppsagda tjänstemän sökt stöd hos TRR
 • 1414 tjänstemän gått vidare till ny sysselsättning under kvartalet 
 • För de som hittat ny sysselsättning under kvartalet fördelar det sig:
   - Över hälften, 57%, går vidare till ny tillsvidareanställning 
   - Ca en femtedel, 22%, går vidare till ny tidsbegränsad anställning 
   - 15 % går vidare till studier och 6% startar egen rörelse eller företag
 • Branschen Handel & Försäljning rekryterar flest – 10 procent. Offentlig sektor har rekryterat nästflest, 9,0 procent av tjänstemännen. Därefter placerar sig Bygg & Anläggning och Data/IT med drygt 8% vardera.

Nyckelord

Kontakter

Om

TRR arbetar för tjänstemän och arbetsgivare inom det privata näringslivet. Vi är specialister på omställning och kompetensstöd. I våra 35 000 anslutna företag arbetar drygt 1,1 miljoner tjänstemän. Genom olika tjänster och rådgivning vägleder vi företag och deras medarbetare mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag. TRR grundades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden: arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. TRR är en stiftelse som drivs utan vinstintresse och styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.

Följ TRR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TRR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum