Vision

Facken kritiska till minskade anslag för brottsförebyggande arbete

Dela

Vision, Unionen och Akademikerförbundet SSR är kritiska till att Stockholm Stad drar in på anslagen till brottförebyggande verksamheter som bedrivs i Järvaområdet, däribland Fryshuset i Husby. Fackföreningsrörelsen har kraftsamlat kring det brottsförebyggande arbetet för att vi vet att våra medlemmar är viktiga i arbetet. Nu förväntar vi oss att politiker på olika nivåer gör detsamma och ger våra medlemmar bättre förutsättningar att förebygga brott och stärka ungdomar.

FackförbundenVision, Unionen, och Akademikerförbundet SSR, som alla deltar i förhandlingen om neddragning av verksamheten med uppsägningar som konsekvens, manar nu de beslutande politikerna i Stadshuset till sans och balans. Det enda rätta är nu att besluta om fortsatta anslag till Fryshusets verksamhet för 2021. Detta är nödvändigt för att Fryshuset Husby skall kunna fortsätta med sitt viktiga brottsförebyggande arbete med full styrka.

-  Det är helt fel tajming att göra neddragningar inom brottsförebyggande ungdomsverksamhet i detta område, säger alla fackliga parter unisont.

- Att politikerna i Stadshuset tar bort bidraget till Fryshuset i Husby just nu är helt obegripligt med tanke på den situation som råder, säger Birgitta Wrede från Vision. Var finns ansvarstagandet och det långsiktiga arbetet?

Facken menar att det bör tas ett samlat grepp kring det brottsförebyggande arbetet med de viktigaste grundförutsättningarna först, och fackliga organisationer behöver ses som en användbar kraft i detta. Att arbetet och förslagen kring det brottsförebyggande arbetet bygger på kunskap, är nödvändigt.

Civilsamhällets organisationer, som har den kunskapen måste få rätt förutsättningar i form av ekonomiska medel för att kunna arbeta med detta och annan stödjande verksamhet. Att i detta skede minska ekonomiska anslag till viktiga aktörer, som till exempel Fryshuset, ger verkligen inte rätt förutsättningarna att fortsätta bedriva en viktig verksamhet i Rinkeby-Kista. 

- Vad skickar samhället för signaler när politiker säger i olika sammanhang att de frivilliga insatserna och organisationerna är viktiga, om de samtidigt gör neddragningar i budgetanslag till dessa organisationer? säger Visions ombudsmän Birgitta Wrede och Sebastian Bozo Skårman samt ordförande för Fryshuset Unionenklubb, Anna Mc Allister.

För ytterligare kommentarer, kontakta Birgitta Wrede, chefsombudsman i Vision, tfn 072- 005 37 62, Anna McAllister, ordförande för Fryshusets Unionenklubb, tfn 0739- 50 22 09, eller Mats Olsson, ombudsman Akademikerförbundet SSR, tfn 072- 717 44 06. 

Kontakter

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Deltidsanställda kan gå miste om tusentals kronor i pensionslotteri17.5.2021 10:28:26 CEST | Pressmeddelande

Deltidsanställda i kommun, region eller Svenska kyrkan som varit sjukskrivna innan 1998 och fram till pension kan få helt olika tjänstepensionsnivåer beroende på var de har jobbat. Genom att inte utnyttja en ventil i pensionsavtalet kan arbetsgivare spara in på pensionsutbetalningar, vilket skapar ett lotteri. För individen som drabbas kan det röra sig om tusentals kronor varje månad i utebliven pensionshöjning.

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Kalix kommun12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Kalix skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Kristina Henriksson, ordförande för Visions lokalavdelning i Kalix. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Kalix är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till

Vision: Dåliga förutsättningar för upphandlare gör det svårare att nå hållbarhetsmålen24.2.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Men många upphandlare saknar förutsättningar att arbeta strategiskt, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling sätter käppar i hjulet för hållbarhetsarbetet.

Hållbara krav - en rapport om offentlig upphandling24.2.2021 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att strategiskt använda sitt inköpsarbete för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt speglar svaren en frustration över att upphandlingen inte används som ett strategiskt verktyg i tillräckligt hög utsträckning. Dels handlar det om det faktiska utrymmet att jobba med detta – anställda måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna bidra i hållbarhetsarbetet på ett bättre sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum