Vision

Fackförbund begär om ingripande från Arbetsmiljöverket mot Hörby kommun

Dela

Vision, Saco och SSR har idag, måndag lämnat in en begäran till ingripande från Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud mot Hörby kommun

 Arbetsgivaren menar att kommunledningsförvaltningen inte har fått signaler angående de upplevda kränkningar som tas upp i vår begäran trots att detta har lyfts av skyddsombud i samverkan (CESAM) och därmed finns dokumenterade.

Dessutom brister kommunen i Rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen då denna rutin ej innefattar rutiner för vid kränkningen upplevd från högsta ledningen – var ska man som utsatt vända sig då? anger huvudskyddsombuden och skyddsombudet i sin begäran om ingripande. Då arbetsgivaren brister i sitt svar genom:

att arbetsgivaren har, muntligt och ej dokumenterat, informerat om att åtgärd med utredning av arbetsmiljön utifrån AFS 2015:4 ska genomföras av neutral part i form av en enkät anses ej som tillräckligt gott tillvägagångsätt

att det i flera fall saknas konkretiserade åtgärder kring arbetsmiljön; både utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

att åtgärderna kring arbetsmiljön ej är tidsatta

att arbetsgivaren ej lämnat ut begärda resultat och åtgärder från medarbetarenkäter avseende åren 2016 och 2017 för att skyddsombud och huvudskyddsombud ska kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt AFS 2001:1

att svaret i sin helhet ej anses tillfredställande utifrån vår begäran

För mer info. kontakta:

Sarah Nystedt horbyvision@fv.vision.se

Maria Westlund horby@lr.se

Camilla Håkansson camilla.hakansson@horby.se

Följande fackliga organisationer stödjer framställan om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen gällande kommunledningsförvaltningen då arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen påverkar hela kommunens organisation och mående: Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vårdförbundet.

För mer info. gällande bilaga 1 tillhörande inlämnad arbetsmiljöframställan kontakta: Ingrid Olsson horby.skane@kommunal.se Per Persson-Landqvist per.perssonlandqvist@horby.se

Maria Westlund

Huvudskyddsombud

SACO-rådet

Camilla Håkansson

Skyddsombud

SSR


Sarah Nystedt

Huvudskyddsombud Vision

Nyckelord

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Hörby kommun riskerar 75 000 kronor i vite om inte arbetsmiljöarbetet förbättras10.3.2020 16:34:09 CETPressmeddelande

I dag kom Arbetsmiljöverket med sitt svar på fackens anmälan om brister i arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun. Efter myndighetens inspektion i kommunen den 27 februari ställs nu krav på arbetsgivaren att förbättra arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Om kommunen inte åtgärdar de brister som Arbetsmiljöverket kräver senast den 1 juni riskerar man att få betala ett vite på 75 000 kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum