Vänsterpartiet Skåne

Fast anställning en trygghet som alltför ofta uteblir – låt Region Skåne visa vägen i arbetsmarknadspolitiken

Dela

Allmän visstid utgör en otrygg anställningsform som innebär att arbetsgivaren godtyckligt kan låta bli att erbjuda fast anställning. Vänsterpartiet driver på nationell nivå för ett avskaffande av denna anställningsform och lokalt vill vi att Region Skåne går i bräschen för ett gott arbetsgivarskap genom att kartlägga utbredningen av otrygga anställningsformer och sluta nyttja allmän visstid inom sina verksamheter.

- Vi behöver se till att vi har trygga anställningsformer i framtiden, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne. Det är en central fråga, inte minst eftersom anställningsformen är alltför vanlig bland exempelvis unga kvinnor.

Otrygga jobb innebär att den arbetande blir utlämnad till arbetsgivaren. Det gör det svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar.

Otrygga jobb försvårar facklig organisering och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd. Sexuella trakasserier har visat sig vara dubbel så vanliga för unga kvinnor på arbetsmarknaden om man arbetar under otrygga anställningsformer. En lagändring på nationell nivå skulle kunna garantera anställningstryggheten, men redan innan dess är det enligt Vänsterpartiet nödvändigt att offentliga arbetsgivare går före och slutar använda otrygga anställningsformer som allmän visstid.

- Det är oerhört viktigt att kunna känna trygghet i sin anställning, säger Angelica Svensson, Vänsterpartiets representant i personalnämnden i Region Skåne. Om det händer något måste man veta att man inte riskerar sin försörjning för att man t.ex. blir oense med sin arbetsledning.

- Det handlar om hur vi använder våra skattepengar. Det här är att missköta dem. Våra gemensamma skatter ska gå till en bra välfärd där personalen har bra villkor och möjlighet att utvecklas. Då måste allmän visstid bort, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet Skåne har lämnat in en motion om att Region Skåne skall avskaffa anställningsformen allmän visstid inom sina verksamheter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Beslut om utebliven finansiering för Skånes folkhögskolor – Vänsterpartiet i Skåne kritiska till minskad satsning på folkbildning31.1.2019 15:01:28Pressmeddelande

Dagens beslut i Regionala Utvecklingsnämnden går tillbaka till tidigare beslut på riksnivå. Under 2018 fattade den dåvarande regeringen beslut om en satsning på utökade folkhögskoleplatser med tio miljoner extra. Alliansens budget på räcker inte till för att täcka de platser som öppnats upp med den gamla satsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum