Vänsterpartiet Skåne

Fast anställning en trygghet som alltför ofta uteblir – låt Region Skåne visa vägen i arbetsmarknadspolitiken

Dela

Allmän visstid utgör en otrygg anställningsform som innebär att arbetsgivaren godtyckligt kan låta bli att erbjuda fast anställning. Vänsterpartiet driver på nationell nivå för ett avskaffande av denna anställningsform och lokalt vill vi att Region Skåne går i bräschen för ett gott arbetsgivarskap genom att kartlägga utbredningen av otrygga anställningsformer och sluta nyttja allmän visstid inom sina verksamheter.

- Vi behöver se till att vi har trygga anställningsformer i framtiden, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne. Det är en central fråga, inte minst eftersom anställningsformen är alltför vanlig bland exempelvis unga kvinnor.

Otrygga jobb innebär att den arbetande blir utlämnad till arbetsgivaren. Det gör det svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar.

Otrygga jobb försvårar facklig organisering och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd. Sexuella trakasserier har visat sig vara dubbel så vanliga för unga kvinnor på arbetsmarknaden om man arbetar under otrygga anställningsformer. En lagändring på nationell nivå skulle kunna garantera anställningstryggheten, men redan innan dess är det enligt Vänsterpartiet nödvändigt att offentliga arbetsgivare går före och slutar använda otrygga anställningsformer som allmän visstid.

- Det är oerhört viktigt att kunna känna trygghet i sin anställning, säger Angelica Svensson, Vänsterpartiets representant i personalnämnden i Region Skåne. Om det händer något måste man veta att man inte riskerar sin försörjning för att man t.ex. blir oense med sin arbetsledning.

- Det handlar om hur vi använder våra skattepengar. Det här är att missköta dem. Våra gemensamma skatter ska gå till en bra välfärd där personalen har bra villkor och möjlighet att utvecklas. Då måste allmän visstid bort, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet Skåne har lämnat in en motion om att Region Skåne skall avskaffa anställningsformen allmän visstid inom sina verksamheter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum