Gröna arbetsgivare

Feltänkt att kräva högre löneökningstakt samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur

Dela

Facken inom industrin missbedömer företagens utrymme för ökade lönekostnader när de med 4,4 procent kräver högre löneökningar än någonsin tidigare. Ska vi snabbt kunna ta oss tillbaka till en situation med välmående företag och ökande reallöner måste denna lönerörelse bli mycket återhållsam säger förhandlingscheferna för Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä och Möbelföretagen, TMF, i en gemensam kommentar till Facken inom industrins avtalskrav.

- Med ytterligare kostnadsökningar riskerar vi att få äta mer importerad mat trots att det finns en stor efterfrågan på svenskproducerat. Vi har redan exempel på tomatodlare som stängt ner sin verksamhet på grund av kostnadsläget säger Örjan Lenárd förhandlingschef Gröna arbetsgivare
 
- Redan idag har vi hustillverkare som varslar om uppsägning på grund av höjda kostnader kombinerat med vikande efterfrågan. Och i den grafiska branschen ställer företag om till nattskift bara för att klara elkostnaderna, säger Anna Freij, förhandlingschef Grafiska Företagen och TMF.
 

En avtalsrörelse handlar om att titta framåt – vilken löneökningstakt klarar företagen kommande period och som samtidigt stärker deras konkurrenskraft. Idag har finansminister Elisabeth Svantesson gått ut med bedömningen att Sverige kommer befinna sig i en lågkonjunktur nästa år. Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och TMF delar finansministerns bedömning, men vi delar inte Facken inom industrins bild av god lönsamhet hos våra företag.

- Vi ser att Facken inom industrin lägger för stort fokus på att titta bakåt och jämföra senaste årets utveckling med de extremt tuffa pandemiåren. Då är det lätt att förledas tro att vi har haft en mer positiv utveckling i år än vi egentligen haft, säger Anna Freij och Örjan Lenárd
 

Förutom högre löneökningstakt kräver facken också en låglönesatsning vilket är problematiskt ur två perspektiv. Dels bidrar det till att öka företagens lönekostnader generellt, dels höjs trösklarna för de som idag vill in på arbetsmarknaden. En sådan kostnadsökning skulle innebära att personer som idag har ett jobb riskerar att förlora detta och att dörren till arbetsmarknaden stängs för många av de som inte har något arbete idag.

För våra relativt små men viktiga branscher är de direkta resultaten av kommande avtalsrörelse i form av till exempel lönekostnader livsviktiga. Majoriteten av våra företag är mindre arbetsgivare med begränsade ekonomiska muskler att hantera ökade kostnader och minskad efterfrågan.

Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och TMF företräder 5000 företag med drygt 70 000 anställda i branscher som förser Sverige med till exempel förpackningar, livsmedel, skogsråvara, hus och möbler. Förutom att klara den hårda konkurrensen kämpar dessa branscher med att upprätthålla sin lönsamhet till följd av ökade kostnader och försämrade ekonomiska utsikter.

Kontakter

Bilder

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med närmare 30 000 anställda inom inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf.

Som arbetsgivarorganisation förhandlar vi fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Vi är en given partner för våra medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi biträder även medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar hela vägen till domstol. Våra förhandlare är experter på arbetsrätten, känner motparterna och kan branschen.

För mer information om oss, besök vår webbplats.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Statlig utredning drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård7.11.2022 15:28:53 CET | Pressmeddelande

Utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur har presenterats och drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård. Särskilt viktiga är förslagen om att utöka antalet utbildningsplatser för veterinärer, möjlighet att utbildas till djurvårdare på distans, att journalföring på engelska ska tillåtas och att djurvårdare ska kunna validera sina kunskaper.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum