Natur & Kultur

Fem läkare årets Cullbergstipendiater

Dela
Fem läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2023 och får dela på 220 000 kronor från Natur & Kultur. Cullbergstipendiet är ett resestipendium som ger möjlighet att besöka psykiatriska verksamheter utomlands under två till fyra veckor. Det är uppkallat efter initiativtagaren professor Johan Cullberg, som var psykiater och författare och som gick bort förra året.
Emma Claesdotter-Knutsson, Johan Sahlsten Schölin, Beatrice L’Estrade Ehrström, Isak Sundberg och Johannes Thorman är årets Cullbergstipendiater.  Foton: privata.
Emma Claesdotter-Knutsson, Johan Sahlsten Schölin, Beatrice L’Estrade Ehrström, Isak Sundberg och Johannes Thorman är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.

Årets Cullbergstipendiater kommer att besöka psykiatriska verksamheter i Grönland, Kanada, USA, Brasilien och Storbritannien för att bland annat studera suicidförebyggande arbete samt hur perspektivet på patienten kan vidgas vid en klinisk bedömning. 

En av stipendiaterna ska resa till Grönland för att studera hur man förebygger suicid i ett område där förändringar i både klimat och samhälle inneburit svåra omställningar för befolkningen.

– Grönland är intressant eftersom förekomsten av psykisk sjukdom och självmord är markant högre än i omvärlden. Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot den mentala hälsan i form av stress, ångest, depression och suicidalt beteende. Detta ställer psykiatrin inför nya utmaningar, säger psykiatern Tove Gunnarsson, som är sammankallande i stipendiekommittén och redaktör för tidskriften Svensk psykiatri.

Övriga fyra stipendiater ska studera områden såsom användning av psykedelika i psykiatrisk behandling och forskning, alternativa arbetsmetoder inom högspecialiserad psykiatrisk slutenvård, individanpassad behandling vid bipolär sjukdom samt hur patientperspektivet kan vidgas vid en klinisk bedömning.

– Det här är verksamheter som har utvecklat metoder för att förbättra diagnostik och behandling. Svensk psykiatri kan ha stor nytta av dessa goda exempel. Psykisk sjukdom innebär ju fortfarande en stor börda för både den enskilde individen och för samhället trots de framsteg som gjorts inom psykiatrisk behandling, konstaterar Tove Gunnarsson.

Cullbergstipendiet finansieras av Natur & Kultur och delas ut i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen sedan 2009. Det kan sökas av psykiatrer och läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST). Syftet är att utveckla den svenska psykiatriska vården genom att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Årets stipendiater tillkännagavs på torsdagskvällen den 16 mars under Svenska psykiatrikongressen i Göteborg. 

Stipendiater 2023

Emma Claesdotter-Knutsson
, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Region Skåne samt docent vid Lunds universitet, ska auskultera vid Departement of Neuroscience and Behaviour i São Paolo, Brasilien, för att studera hur man där använder psykedelika i behandlingen av vuxna och tonåriga patienter med depression som inte svarat på annan behandling eller med ätstörning.

Beatrice L’Estrade Ehrström, ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri, ska besöka den psykiatriska kliniken vid Dronning Ingrids sjukhus i Nuuk, Grönland, för att få kunskap om organisatoriskt samarbete som gäller akutpsykiatri och suicidprevention i en miljö som karaktäriseras av accelererande utmaningar p.g.a. klimatförändringar och sociala omställningar.

Johan Sahlsten Schölin, överläkare vid Psykoskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, ska besöka King´s College i London, Storbritannien, för att få en inblick i hur man där arbetar med differentialdiagnostik vid psykos och säker och patientcentrerad tvångsvård, hur man hanterar kulturella skillnader samt hur man arbetar med utbildning.

Isak Sundberg, överläkare vid Psykiatrimottagningen för unga vuxna, Akademiska sjukhuset Uppsala, ska besöka Mood Disorders Psychopharmacology Unit, University of Toronto, Kanada, för att studera hur man bäst individanpassar behandling vid bipolär sjukdom och hur man integrerar forskningsresultat i klinisk verksamhet.

Johannes Thorman, ST-läkare i vuxenpsykiatri i Malmö, kommer att besöka Johns Hopkins universitetssjukhus i Baltimore, USA, där man använder The Perspectives of Psychiatry, en pluralistisk metod för psykiatrisk diagnostik och behandling som innefattar fyra perspektiv: sjukdom, personlighet, beteende och livshistoria.

Om stipendiet och dess grundare
Professor Johan Cullberg (1934–2022) gjorde själv studieresor som han ansåg lärde honom mycket, bland annat till USA och Australien. Genom att ta initiativ till ett resestipendium önskade han göra det möjligt för andra att åka ut i världen och ta del av nya och annorlunda arbetssätt.

Johan Cullberg var författare på Natur & Kultur sedan 1970-talet och skrev bland annat de banbrytande böckerna Kris och utveckling (1975, senaste utgåvan 2006) och Dynamisk psykiatri (1984, senaste utgåvan 2003). Självbiografin Mitt psykiatriska liv utkom 2007. Hans sista bok, Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning, kom 2020 (skriven med Maria Skott och Pontus Strålin). Johan Cullberg skrev även uppskattade biografier över författare, bland annat Skaparkriser – Strindbergs Inferno och Dagermans (1992, men kommer i nyutåva under senvåren 2023) och senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).

Efter Johan Cullbergs bortgång arrangerade förlaget en minneskväll för honom tillsammans med Stockholms psykiaterförening. Talen som hölls filmades och finns att se på nok.se/johancullberg där det också bland annat finns minnesord som publicerats, längre intervjuer med Johan Cullberg och information om hans böcker.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma Claesdotter-Knutsson, Johan Sahlsten Schölin, Beatrice L’Estrade Ehrström, Isak Sundberg och Johannes Thorman är årets Cullbergstipendiater.  Foton: privata.
Emma Claesdotter-Knutsson, Johan Sahlsten Schölin, Beatrice L’Estrade Ehrström, Isak Sundberg och Johannes Thorman är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.
Ladda ned bild

Om

Natur & Kultur
Natur & KulturVarje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

Följ Natur & Kultur

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Natur & Kultur

Förläggaren Jenny Franke till Natur & Kultur29.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har Natur & Kultur prisats och uppmärksammats för sin kvalitetsutgivning av barn- och ungdomsböcker. Nu stärker förlaget utgivningen ytterligare genom att anställa Jenny Franke som förläggare. – Att få vara en del av den viktiga satsning som Natur & Kultur nu gör är ett förtroende som jag är väldigt glad över. Kvalitetslitteratur för barn behövs nu mer än någonsin, säger Jenny Franke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum