SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Dela

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

Granar angripna av granbarkborre 2022. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen (Bilden får användas i samband med rapportering om den här nyheten.)
Granar angripna av granbarkborre 2022. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen (Bilden får användas i samband med rapportering om den här nyheten.)

– En brand eller storm kan över en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Jag upplever att årets inventering förstärker bilden av en naturkatastrof i slowmotion, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.

Merparten av årets skador i Svealand

Inventeringen har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen, och visar att skadorna ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året i Svealand, medan de har minskat i Götaland. Drygt 5 miljoner kubikmeter gran har i år dödats av granbarkborren, varav 3,8 miljoner finns i Svealand och 1,3 miljoner i Götaland. Allra värst drabbade är Örebro och Sörmlands län, där inte mindre än hälften av årets skador finns. (se tabell och bifogad karta nedan).

Troligt att angreppen fortsätter

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Flera faktorer pekar på att siffran kommer att fortsätta öka kommande år.

Inventeringen visar att ungefär 70 procent av de granar som angripits i år står kvar. Det innebär att många granbarkborrar finns kvar i skogen och övervintrar i marken eller i den bark som kan finnas kvar på granarna. Dessa insekter är redo att angripa nya träd när vårvärmen kommer.

Mer långsiktigt är det även troligt att klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer att öka skogsskadorna. Detta eftersom granar som utsätts för torka blir stressade och mindre motståndskraftiga mot angrepp från insekter.

– Vi kan fortfarande bromsa och begränsa angreppen genom att avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret. Men vi måste också tänka mer långsiktigt och förebygga nya skador genom att klimatanpassa skogsbruket och tänka till kring trädval när ny skog ska planteras, säger Kerstin Ström.

Tips till drabbade skogsägare

Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.

  • Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.
  • Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadadegranarna innan svärmningen kommer i gång till våren.
  • Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra. 
  • Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.

Andra större skogsskador i närtid

Så här stor volym skog har skadats av några av de största skogsskadehändelserna vi haft i Sverige i närtid. Siffrorna kan jämföras med den årliga avverkningsvolymen i Sverige som brukar ligga på mellan 90 – 100 miljoner kubikmeter.

  • Stormen Gudrun 2005: 75 miljoner kubikmeter
  • Stormen Per 2007: 16 miljoner kubikmeter
  • Branden i Västmanland 2014: 1,4 miljoner kubikmeter
  • Bränderna 2018: 2 miljoner kubikmeter
  • Granbarkborren 2018–2022: 32 miljoner kubikmeter

Mer fakta
SLU har liksom 2020 och 2021 genomfört årets inventering inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i Götaland och Svealand, exklusive Gotland och Dalarna. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran. Ansvarig för inventeringen är miljöanalysspecialist Sören Wulff.

Län

Volym
milj m3
sk

Volym/ha
m3
sk/ha

Värmland

< 0,2

< 1,0

Uppsala/Stockholm/Västmanland

1,1

4,5

Örebro/Södermanland

2,6

16,2

Västra Götaland

< 0,1

< 1,0

Östergötland

0,3

2,4

Halland

< 0,1

< 1,0

Jönköping

< 0,1

< 1,0

Kronoberg/Blekinge

0,3

1,5

Kalmar

0,6

3,8

Skåne

< 0,1

< 1,0

Tabell: Total volym och genomsnittlig volym per hektar granbarkborreangripna granar 2022.

Länkar:

Rapporten: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/sresh/miljoanalys/nrs/nrs_granbarkborreinventeringen_2022.pdf

Mer om granbarkborren: www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Mer information:

Kerstin Ström, projektledare Stoppa borrarna, 0470-72 61 12, kerstin.strom@skogsstyrelsen.se

Magnus Sääf, skogsförvaltare, Mellanskog, 010-482 81 55, magnus.saaf@mellanskog.se

Sören Wulff, miljöanalysspecialist, Sveriges lantbruksuniversitet, 090-7868352, soren.wulff@slu.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Bilder

Granar angripna av granbarkborre 2022. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen (Bilden får användas i samband med rapportering om den här nyheten.)
Granar angripna av granbarkborre 2022. Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen (Bilden får användas i samband med rapportering om den här nyheten.)
Ladda ned bild
Ju rödare desto värre angrepp enligt inventeringen 2022.
Ju rödare desto värre angrepp enligt inventeringen 2022.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum