Akademiska sjukhuset

Fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling

Dela

Härom året inleddes ett nationellt samarbete om precisionsmedicin mellan sjukvård, akademi och industri, MEGALiT. Projektet har nu resulterat i en läkemedelsstudie ledd från Akademiska sjukhuset som innebär att fler cancerpatienter kan erbjudas mer individuellt anpassad behandling med målstyrda läkemedel. Detta lyfts fram med anledning av världscancerdagen 4 februari.

Inom ramen för det nationella samarbetet MEGALiT har en studie startats, ledd från Akademiska, som innebär att fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling. Foto: Johan Alp
Inom ramen för det nationella samarbetet MEGALiT har en studie startats, ledd från Akademiska, som innebär att fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling. Foto: Johan Alp

- Hittills har elva patienter med långt framskriden, solid tumörsjukdom inkluderats i studien, varav sex har utvärderats för möjlig behandling med målstyrt cancerläkemedel. Vi räknar med att inkludera 154 patienter i första fasen där fokus framförallt är att utvärdera effekt och biverkningar. I nästa fas kommer fler patienter, även de med lymfkörtelcancer, leukemi och cancer som utgår från stödjevävnader att ingå, säger Peter Nygren, överläkare och professor i cancerfarmakologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som koordinerar studien nationellt.

MEGALiT är en nationell testbädd och arena för systeminnovation kring precisionsmedicinsk läkemedelsbehandling av cancer. Det innebär att man utgår ifrånatt cancerpatienters sjukdom kan ha särdragsom gör att behandlingen ska individualiseras mer än vad som gjorts. Med genetisk analys av tumören förutsägs om en viss läkemedelsbehandling kan fungera för en specifik patient och om så är fallet blir den tillgänglig inom studien.Det handlar om en så kallad fas II-studie som inletts vid Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Som plattform kan MEGALiT fylla det tomrum som idag finns för att kunna arbeta tillämpat med precisionsmedicinska kliniska studier integrerat i rutinsjukvården, framhåller Peter Nygren.

För att precisionsmedicinen ska nå sin fulla potential efterlyser han en nationell täckning, att övriga cancerkliniker ansluter.

- Det skulle ge möjlighet att förbättra cancerbehandlingen oavsett var patienten bor samtidigt som personal från flera sjukhus och forskningsenheter skulle få möjlighet att praktiskt tillämpa avancerade diagnostiska plattformar som beslutsstöd i dagligt kliniskt arbete samtidigt som det systematiskt samlas in vävnadsmaterial som kan ligga till grund för framtida forskning, framhåller Peter Nygren.

Aktörerna inom MEGALiT driver gemensamt ett antal olika delprojekt. Ett handlar om att utveckla och tillämpa avancerade tekniska lösningar för att samla in och bearbeta data och skapa bättre möjlighet till digital interaktion mellan patient, anhöriga och sjukvården. Ett annat delprojekt är inriktat på att skapa verktyg som kan underlätta för andra forskare och företag att starta nya precisionsmedicinska cancerstudier, ett ofta både resurs- och tidskrävande arbete där många tvingas ’återuppfinna hjulet’.

- Det engagemang, kunskap och långsiktighet som våra samarbetspartners visar är absolut centralt för projektet och för att fortsätta driva på utvecklingen inom precisionsmedicin. Genom att tillvarata ett samlat kunnande och kanalisera det in i hälso- och sjukvården, både i studier och klinisk vardag vill vi skapa nytta för patienten, avrundar Peter Nygren.


FAKTA: MEGALiT

  • A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial (MEGALiT) är en nationell testbädd och arena för systeminnovation kring precisionsmedicinsk läkemedelsbehandling av cancer.
  • Drivs från Akademiska sjukhuset/Region Uppsala i ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Genomic Medicine Sweden (GMS).
  • Övriga samarbetspartners är bland andra Roche, Novartis, Viedoc Technologies, IQVIA, GSK, Kaiku Health och IBM som alla bidrar på olika sätt med kunnande, resurser och/eller ekonomiskt stöd.

Projektet har också erhållit forskningsanslag från Sjöbergstiftelsen, Lions, BioCare samt Onkologiska stiftelsens forskningsfond.


Mer information om forskningsstudien och MEGALiT:

Är du journalist, kontakta

Peter Nygren, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, nationellt koordinerande läkare: tel: 070-425 07 19, e-post: peter.nygren@medsci.uu.se

Är du patient eller anhörig, kontakta i första hand din behandlande läkare. Här hittar du mer information om studien MEGALiT.

Är du sjukvårdspersonal eller forskare, kontakta Peter Nygren, överläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och nationellt koordinerande läkare,
tel: 070-425 07 19, e-post: peter.nygren@medsci.uu.se

Är du en aktör med intresse av samarbete inom ramen för MEGALiT, kontakta Peter Asplund, styrgruppen MEGALiT 0733-319114, Peter.asplund@regionhalland.se

 

Läs mer om precisionsmedicin och klinisk forskning:

Nyckelord

Bilder

Inom ramen för det nationella samarbetet MEGALiT har en studie startats, ledd från Akademiska, som innebär att fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling. Foto: Johan Alp
Inom ramen för det nationella samarbetet MEGALiT har en studie startats, ledd från Akademiska, som innebär att fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling. Foto: Johan Alp
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum