Svenska institutet

Förändringar i nordiska länders bild av Sverige

Dela

Idag presenterar Svenska institutet en ny rapport om bilden av Sverige i Norden. Rapporten visar att bilden av Sverige är god, kännedomen om Sverige är hög och att det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan respektive land och Sverige. Samtidigt uppger en betydande andel att deras bild har försämrats under det senaste året.

De vanligaste anledningarna till en försämrad bild uppges vara Sveriges hantering av coronapandemin, samt frågor som rör brottslighet och migration. Det tycks dock inte i någon större utsträckning påverka viljan att interagera med Sverige på olika sätt, såsom att besöka Sverige som turist eller göra affärer med Sverige. Sverige ses som ett modernt öppet välfärdsland, med hög levnadsstandard och ett samhälle som präglas av jämlikhet.

Rapporten utgår från en undersökning som Novus gjorde under november-december 2020. Totalt samlades det in 1000 svar i respektive land från slumpmässigt utvalda medborgare över 18 år.

- Vi ser att det är en generellt positiv bild av Sverige i de andra nordiska länderna, men även en ökning i andelen som anser sig ha en negativ bild. Bilden av Sverige har blivit mer polariserad även om Sverige fortfarande ses som ett modernt och öppet välfärdsland som man gärna både vill besöka och göra affärer med, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Sammanfattning:

Är bilden av Sverige i förändring?

Bilden av Sverige är generellt positiv och andelen positiva i Norden är i nivå med den i andra länder. Det framkommer även att en relativt stor andel (44 %) anger att deras bild av Sverige har förändrats det senaste året. Vanligast är att de uppger att bilden har försämrats (39 %). En relativt liten andel uppger att den har förbättrats (5 %). Att uppfatta att man har fått en försämrad bild är inte lika vanligt utanför Norden, där det istället är vanligare att uppge att man har fått en förbättrad bild det senaste året. De vanligaste orsakerna som anges till den försämrade bilden är Sveriges hantering av coronapandemin, följt av brottslighet och migration.

Det finns ett starkt stöd för ökat samarbete

Det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan de olika länderna och Sverige (50 % vill se ett ökat samarbete). Även en del av de som har fått en mindre fördelaktig bild av Sverige det senaste året vill se ett ökat samarbete. Sverige beskrivs generellt i positiva ordalag som vackert, modernt och öppet. Sverige anses framförallt vara en positiv kraft på den internationella arenan, speciellt i form av att man har goda relationer till andra länder. I alla fyra länder som deltar i undersökningen så tycker över 60 % att Sverige är ett attraktivt land att resa till som turist. Framförallt lockar den svenska naturen, men även storstäder och matupplevelser attraherar. I rapporten framkommer det även att det är intressant att göra affärer med Sverige. I synnerhet från Finland, där hela 66 % av de svarande bedömde det som intressant att göra affärer med Sverige.

Kännedomen om Sverige är hög

Kännedomen om Sverige är hög i de nordiska länderna (91 % känner till Sverige mer än till namnet). I andra geografiska studier har det gått att se att de som har hög kännedom om Sverige också har en mer positiv bild. Bland de nordiska länderna finns det dock tecken på att det sambandet inte längre är lika tydligt. De som har en hög kännedom om Sverige kan även ha en mer negativ bild av landet.

Läs rapporten i sin helhet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Generaldirektör
Generaldirektör
Ladda ned bild

Om

Svenska institutet
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm

08-4537800https://si.se/

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Följ Svenska institutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet

Så uppfattades Sverige utomlands 2021 – årsrapport från Svenska institutet23.2.2022 09:54:17 CET | Pressmeddelande

Svenska institutet presenterar idag 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Dock har inte rapporteringen om den svenska pandemihanteringen varit lika omfattande som 2020. Rapporteringen speglade mer varierade ämnen, till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser. Rapporten konstaterar att bilden av Sverige i utlandet är fortsatt stabil och i regel positiv.

Sveriges styrkor som kunskapsnation lyfts i Dubai13.12.2021 13:57:50 CET | Pressmeddelande

Under ”Knowledge & Learning Week” 12–18 december ansvarar Svenska institutet för programmet i den svenska paviljongen på Expo 2020 i Dubai. SI samlar då aktörer inom högre utbildning, forskning och innovation för att presentera en bred bild av Sveriges erbjudande som Kunskapsnation. Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse hos internationella företag, talanger och studenter att verka i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum