Universitetssjukhuset Örebro

Forskare på Universitetssjukhuset Örebro får 879 000 kronor från Lions Cancerforskningsfond

Dela

De sex forskarna som får pengar från Lions Cancerforskningsfond forskar inom urologi och gynekologi. Deras forskningsområden är cancer i livmoderhalsen och urinblåsan samt penis- och prostatacancer. En av forskarna är specialistläkare Ruth Hermansson. Hon ska kartlägga förekomst av HPV-infektion och förstadier till livmoderhalscancer hos äldre kvinnor.

Bakre raden: Sonia Thorstensson och Agneta Andersson, representanter från Lions, forskare Anna Messing Eriksson, Roland Thorstensson, Lions kassaförvaltare, forskarna Dominik Glombik, Anders Vikerfors och Henrik Ugge. 
Främre raden: Arne Andersson, Lions styrelseledamot, forskare Jessica Carlsson och Ruth Hermansson.
Foto: Elin Abelson
Bakre raden: Sonia Thorstensson och Agneta Andersson, representanter från Lions, forskare Anna Messing Eriksson, Roland Thorstensson, Lions kassaförvaltare, forskarna Dominik Glombik, Anders Vikerfors och Henrik Ugge. Främre raden: Arne Andersson, Lions styrelseledamot, forskare Jessica Carlsson och Ruth Hermansson. Foto: Elin Abelson

I sin forskning ska Ruth Hermansson även titta på hur sjukdomsförloppet är för HPV-infektion hos äldre kvinnor. I Sverige är en tredjedel av de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer över 60 år och dödligheten är 70 % i denna åldersgrupp. Fokus ligger på gruppen som inte längre omfattas av screeningprogrammet ”gynekologisk cellprovtagning” som innebär regelbundna provtagningar.

– De kunskaper vi får genom forskning kan ligga till grund för framtida strategier för att minska förekomsten av cervixcancer hos kvinnor i åldersgruppen 60-80 år. Vi studerar också metoder som själv-provtagning för HPV-test för denna åldersgrupp, säger Ruth Hermansson, specialistläkare på onkologiska kliniken.

Hon ska använda pengarna från fonden till kostnader för laboratorieanalyser och klinisk utredning för kvinnor som har HPV-infektion.

Nya sätt att upptäcka urinblåsecancer

Urinblåsecancer är en relativt vanlig tumörsjukdom, där behovet av nya metoder är stort för att kunna utreda och följa de som drabbas. Forskare Anders Vikerfors vill undersöka varför man får cancer i urinblåsan samt få fram nya sätt att upptäcka och förutspå sjukdomen.

– Små, ytliga tumörer i urinblåsan som hittas tidigt i sjukdomsförloppet har oftast en god prognos medan mer aggressiva tumörer som växer djupare i urinblåsans muskelvägg är förknippade med en klart sämre prognos. Att hitta och förutspå sjukdomens utveckling tidigt i förloppet är därför helt centralt för att kunna förbättra patientens chanser att bli frisk, säger Anders Vikerfors, ST-läkare på urologiska kliniken.

I det här forskningsprojektet letar de efter nya så kallade biomarkörer, ämnen i blod eller urin som skulle kunna användas för att diagnostisera och följa en viss sjukdom. Pengarna kommer att användas till att betala avancerade laboratorieanalyser av blod och urin som samlas in från patienter som vill bidra till forskningen på urologiska kliniken.

– Vi tror att man genom att mäta särskilda ämnen i ett blod- eller urinprov kan förutsäga om en person kommer drabbas av särskild svår urinblåsecancer eller om de kommer få återfall i sin sjukdom i senare skede, säger Anders Vikerfors.

Framsteg inom forskningen

Roland Thorstensson är en av eldsjälarna som är verksam inom fonden. Han har varit med i Lions i mer än 40 år och poängterar att Lionsklubbarna bidrar med mycket genom sitt ideella arbete. Fonden får in sina pengar genom minnes- och gratulationsbrev samt testamenten från dödsbon när människor vill ge pengar till cancerforskning.

– Vi är så glada att kunna dela ut pengar till forskare och att de kommer till nytta på Universitetssjukhuset Örebro. Framsteg inom forskningen är betydelsefullt för väldigt många människor, avslutar Roland Thorstensson, kassaförvaltare inom Lions Cancerforskningsfond i Bergslagsdistriktet.

Forskarna som får anslag är:

 • Ruth Hermansson, onkologiska kliniken, 150 000 kronor  
  Incidens av HPV hos äldre kvinnor som tidigare visade frånvaro av HPV infektion   
 • Dominik Glombik, urologiska kliniken, 100 000 kronor  
  Morbidity and mortality following lymph node surgery in penile cancer 
 • Henrik Ugge, urologiska kliniken, 179 000 kronor            
  Vilken roll spelar PD-L1-uttrycket när det gäller risken att drabbas av metastaserad prostatacancer? 
 • Anna Messing Eriksson, urologiska kliniken, 150 000 kronor     
  Levnadsvanors betydelse för upplevelsen av stress i samband med utredning för prostatacancer
 • Jessica Carlsson, urologiska kliniken, 150 000 kronor      
  Validering av prognostiska biomarkörer för att förutsäga recidiv av urinblåsecancer 
 • Anders Vikerfors, urologiska kliniken, 150 000 kronor
  Kan förändringar i vårt immunförsvar användas för att förutspå prognos av urinblåsecancer?  

Vid ytterligare frågor kontakta 

Ruth Hermansson
Specialistläkare 
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: ruth.sanchez-hermansson@regionorebrolan.se 
Telefon: 070 - 65 11 741

Anders Vikerfors
ST-läkare 
Urologiska kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: anders.vikerfors@regionorebrolan.se 
Telefon: 070 - 43 35 696

Roland Thorstensson
Lions Cancerforskningsfonds representant i Bergslagsdistriktet
Mobil: 070 – 29 10 873

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bakre raden: Sonia Thorstensson och Agneta Andersson, representanter från Lions, forskare Anna Messing Eriksson, Roland Thorstensson, Lions kassaförvaltare, forskarna Dominik Glombik, Anders Vikerfors och Henrik Ugge. 
Främre raden: Arne Andersson, Lions styrelseledamot, forskare Jessica Carlsson och Ruth Hermansson.
Foto: Elin Abelson
Bakre raden: Sonia Thorstensson och Agneta Andersson, representanter från Lions, forskare Anna Messing Eriksson, Roland Thorstensson, Lions kassaförvaltare, forskarna Dominik Glombik, Anders Vikerfors och Henrik Ugge. Främre raden: Arne Andersson, Lions styrelseledamot, forskare Jessica Carlsson och Ruth Hermansson. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Forskare Ruth Hermansson. Foto: Elin Abelson
Forskare Ruth Hermansson. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Forskare Anders Vikerfors. Foto: Elin Abelson
Forskare Anders Vikerfors. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Viktigt med långsiktig uppföljning av bentäthet efter överviktsoperation25.6.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Forskning inom Region Örebro län visar att livskvalitén på lång sikt ökar för de som opererats för sin övervikt. Studierna visar också hur viktigt det är att vården följer upp de patienterna under lång tid. ”Vi såg att bentätheten minskar efter en överviktsoperation. Att äta extra D-vitamin och kalk är ett sätt att bromsa minskningen av bentäthet”, säger forskaren Mustafa Raoof.

Män drabbas hårdare av vissa infektioner10.6.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Vid lunginflammation har män högre koncentrationer av proteinet SLPI i blodet än kvinnor. Det visar forskning som gjorts vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Det var ett oväntat och intressant fynd. Det är oklart vad det står för men vi vet att det finns immunologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det påverkar bland annat benägenheten att drabbas av infektioner”, säger Anna Lange, forskare inom Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum