Universitetssjukhuset Örebro

Forskning visar att patienter söker ambulanssjukvård utan att behöva akutsjukvårdens resurser

Dela

Årligen hjälper ambulanspersonalen ett stort antal patienter som söker akutsjukvård. Antalet som önskar hjälp av ambulanssjukvården ökar. ”Det är viktigt att det finns tillgängliga ambulansresurser när någon blir akut sjuk eller skadad. På samma sätt är det viktigt att hänvisningsbedömningarna som genomförs är patientsäkra”, säger Erik Höglund, ambulanssjuksköterska.

Forskaren Erik Höglund, foto: Elin Abelson.
Forskaren Erik Höglund, foto: Elin Abelson.

Erik Höglund har i sin avhandling tittat på patientsäkerhet och bedömning av vårdnivå för patienter som söker ambulanssjukvård och som inte transporteras med ambulans till en akutmottagning.

– Vi  har sett att allt fler söker hjälp för lågakuta tillstånd. Våra resurser och möjligheter att bedöma de patienterna är begränsade. Andelen som hänvisas av ambulanssjukvården ökar dessutom för varje år, från 12 till 20 procent, säger Erik Höglund, ambulanssjuksköterska inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård i Region Örebro län samt medicine doktor vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

I sin forskning har han sett att det inte verkar finnas någon enskild och enkel förklaringsmodell till varför hänvisningarna inom ambulanssjukvården ökar. Delvis skulle det kunna bero på en allmän förändring i sökbeteende, tillgänglighet till vård samt en ökad kompetens och förmåga hos ambulanssjukvården.

Patienters sjukdomstillstånd avgör vårdnivå

För att de vårdsökande med störst behov ska kunna ges företräde till vård har ambulanssjukvården, både nationellt och internationellt, börjat hänvisa patienter till andra vårdnivåer än ambulanssjukvård och akutmottagningsomhändertagande.

– Vi har sett att det är både resurs- och kostnadseffektivt att omhänderta vårdsökande på rätt vårdnivå. Det kan vara att patienten efter en bedömning av ambulanssjukvården i Region Örebro län får stanna kvar i hemmet med egenvårdsråd, besöka primärvården eller ta sig själv, alternativt med sjukresa, till akutmottagningen för vidare undersökning.

De intervjuer som har genomförts visade att patienterna kunde skämmas om de upplevde att de kontaktat ambulanssjukvården i onödan. Något som kan leda till att patienterna inte följer givna råd eller söker akutsjukvård igen om nya och potentiellt allvarliga symtom uppstår.

– Min forskning visade att ambulanspersonalen upplevde att hänvisningsbedömningarna var komplexa, krävande och innebar ett stort ansvar. Personalen kunde känna frustration när de upplevde att ambulanssjukvården användes på ett felaktigt sätt. Denna frustration kan påverka hänvisningsbedömningarna och även patientsäkerheten.

Erik Höglund hoppas att hans forskning kommer att förbättra mötet mellan ambulanspersonalen och patienterna, utveckla hänvisningsriktlinjerna och förfina prioriteringarna i valet av vårdnivå för patienter som söker ambulans- och akutsjukvård. På så sätt kan patienter med akuta sjukvårdsbehov identifieras och de patienter som har störst behov ges företräde till vård.

Vid frågor kontakta 

Erik Höglund
Ambulanssjuksköterska
Verksamhetsområde Ambulanssjukvård
Region Örebro län
Mail: erik.hoglund@regionorebrolan.se 
Telefon: 070 – 171 29 27

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Erik Höglund, foto: Elin Abelson.
Forskaren Erik Höglund, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Badhuspersonal mer utsatt för ögon- och luftvägsproblem22.9.2022 12:55:00 CEST | Pressmeddelande

Simhallspersonal löper större risk att få problem med sina ögon och luftvägar efter en dag på jobbet jämfört med kontorsanställda, det visar forskning från Arbets- och miljömedicin. Resultatet har uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten som slagit fast riktvärdet för ämnet trikloramin i simhallsluften för badhusbesökare. ”Jag hoppas att resultatet även kan leda till en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i den här miljön”, säger forskaren Jessica Westerlund.

Resultat från forskning ger kvinnor bättre hjälp vid förlossningsskador8.9.2022 14:54:50 CEST | Pressmeddelande

En graviditet påverkar kvinnans kropp både före och under själva förlossningen. Forskning visar att både graviditeten och förlossningen i olika grad kan bidra till problem med bäckenbotten efteråt. ”Vi såg att graviditeten påverkade risken för avföringsläckage mer än den vaginala förlossningen. Det är första gången vi kunnat se det i forskning”, säger forskaren Markus Jansson.

Nytt internationellt frågeformulär framtaget för hörselnedsatta24.8.2022 09:48:50 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning påverkar livet på olika sätt för den som drabbas. Eftersom nedsättningen i de flesta fall inte går att bota ligger fokus istället på hörselrehabilitering. Forskaren Elin Karlsson vid Audiologiskt forskningscentrum har tagit fram ett internationellt frågeformulär. ”Det nya frågeformuläret fokuserar på hur det fungerar för hörselnedsatta i deras vardagsliv”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum