Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Forskningspropositionen: ett strategiskt misstag

Dela

I tisdags behandlade riksdagen propositionen om totalförsvaret, där behovet av samverkan mellan civil och militär forskning framhålls. Idag överlämnade regeringen sin forsknings- och innovationspropositionen till riksdagen utan förslag på ökad sådan samverkan.

Sverige har ett öppet forskningsklimat med stort internationellt utbyte, vilket gynnar och bidrar till att landet har en framstående position inom en rad teknologiska områden. Detta är mycket positivt, men eftersom kompetens och teknik även kan användas i militärt syfte behöver uppmärksamhet riktas mot vilka som får tillgång till teknologin och kompetensen. En nyhet är därför de tydliga skrivningar (kap 17.3) om att säkra forsknings- och innovationsmiljön.

Det är samtidigt förvånande att propositionen inte innehåller skrivningar om att Sverige själva nyttjar fördelarna för försvars- och säkerhetsområdet, eftersom riksdagen så sent som i fredags behandlade frågan om försvarsnyttan av civil forskning inom ett annat politikområde: Sveriges försvar och säkerhet.

I regeringens proposition den 14 oktober 2020: Totalförsvaret 2021–2025 (2020/21:30) står bland annat att läsa att;

”Utveckling av för försvaret relevant teknik sker i stor utsträckning i det civila samhället. Tillämpning av ny civil teknik är därför nödvändig för att stridskrafterna ska förbli relevanta. Regeringen framhåller därför behovet av samverkan mellan civila och militära forskningsaktörer och beställare.”

I dagens proposition ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” (2020/21:60; sidan 61) konstaterar regeringen också att ”Gränsen mellan civil och militär användbarhet av viss teknik har i delar av utvecklingskedjan suddats ut.”

- Det finns ett behov av att tänka nytt och engagera fler utförare inom säkerhets- och försvarsrelevant innovation och utveckling, konstaterar Robert Limmergård, generalsekreterare på SOFF.

Många av dagens innovationer och utvecklingssatsningar visar tecken på en allt mer ökande diversifiering, vilket ger upphov till nya idéer och koncept som i sin tur leder till nya tillämpningar och produkter. Branschen har i samtal med regeringen påtalat att Sverige inte kan vara långsammare att upptäcka och nyttja teknikens nya möjligheter än vad antagonister och terrorister är.

- Det fanns all anledning för regeringen att öka kunskaps- och teknologispridningen mellan akademi, myndigheter, institut och företag oavsett tillämpningsområde. Det är därför ett strategiskt misstag att regeringen idag väljer att hantera civil forskning- och utveckling i separata stuprör – bortom nyttan för vår säkerhet och vårt försvar, avslutar Robert Limmergård.

Läs även:

Totalförsvaret 2021–2025 (2020/21:30; sidan 122)

Regeringens proposition (2020/21:60) ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige"

Tio rätt och ett fel ger betyget ”icke godkänt”

Nyckelord

Kontakter

Om

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Storgatan 5
114 44 Stockholm

08-782 08 50https://soff.se/

SOFF har idag närmare 140 medlemsföretag med en omsättning på dryga 42 miljarder kronor inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter. Ca 20% av omsättningen utgjordes av forskning och utveckling (FoU), vilket gör branschen till en av Sveriges forskningsintensivaste. Antalet anställda hos medlemsföretagen som arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2019 till ca 28400 medarbetare.