Lantmäteriet

Förslag om generell stämpelskatt kan ge upp till 1 miljard i nya skatteintäkter

Dela

Genom att göra vissa fastighetsbildningsåtgärder i samband med ett fastighetsköp går det att helt slippa betala stämpelskatt – eller kraftigt reducera den. Lantmäteriet har på regeringens uppdrag utrett frågan. Förslaget är att det införs en generell stämpelskatt, något som skulle kunna ge staten ytterligare 300 miljoner - 1 miljard i skatteintäkter.

Ett sätt att komma undan stämpelskatten är att lägga över en nyförvärvad bit mark 1:10, i en redan befintlig fastighet 1:2. Då behöver man inte ansöka om lagfart för den markbiten.
Ett sätt att komma undan stämpelskatten är att lägga över en nyförvärvad bit mark 1:10, i en redan befintlig fastighet 1:2. Då behöver man inte ansöka om lagfart för den markbiten.

I december 2020 fick Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att:

a) undersöka om det finns förutsättningar för att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder, eller om det inte är möjligt istället
b) lämna ett förslag som motverkar att stämpelskatteplikten kringgås.

Betydande skattebortfall

Bakgrunden är att regeringen ser att fastighetsbildningsåtgärder som inte genomförs för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning, utan för att kringgå stämpelskatteplikten, leder både till ett betydande skattebortfall och till ett onödigt utnyttjande av Lantmäteriets resurser.

Förslag om generell stämpelskatteplikt

Lantmäteriet har nu slutfört uppdraget genom att överlämna rapporten ”Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder”, till regeringen.

Rapporten innehåller förslag på lösning enligt uppdragets förstahandsalternativ, nämligen en modell för hur en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder kan utformas för att komma till rätta med de problem med dagens regelverk som regeringen tog upp i uppdragsbeskrivningen.

Innehåller tre delar

Lantmäteriets förslag består av tre delar:

  1. Fast egendom som förvärvas genom köp eller byte följt av ansökning om fastighetsbildning beskattas enligt stämpelskattelagen. Skattskyldighet inträder när uppgift om fastighetsbildningen registreras.
  2. Stämpelskatteplikten utvidgas till förvärv genom fastighetsreglering. Skatten beräknas på värdet av den förvärvade egendomen.
  3. Stämpelskatteplikten utvidgas till förvärv genom klyvning. Skatten beräknas på marknadsvärdet av den kvotdel av klyvningslotten som har förvärvats.

Upp till en miljard i nya skatteintäkter

Idag får staten in 8,2 miljarder kronor i stämpelskatt från lagfart.

Förslaget ger uppskattningsvis ytterligare 300 miljoner – 1 miljard i skatteintäkter till statskassan.

För att begränsa beskattningens hämmande effekt på ändamålsenliga fastighetsbildningsåtgärder föreslås en generell skattereduktion på förvärv enligt punkt 2 och 3 ovan som innebär att det bara är den del av värdet som överstiger 1 000 000 kr som ska beskattas. För juridiska personer gäller i stället 350 000 kr.

Läs hela rapporten "Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder”.

Bilaga 1

Bilaga 2

För mer information, kontakta:

Johan Modig, lantmätare på funktion Juridik på Lantmäteriet

Telnr: 08-53489332

E-post: johan.modig@lm.se

Fakta/Stämpelskatt

Stämpelskatt (lagfartskostnad) är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Du behöver inte betala någon stämpelskatt när du ärver en fastighet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ett sätt att komma undan stämpelskatten är att lägga över en nyförvärvad bit mark 1:10, i en redan befintlig fastighet 1:2. Då behöver man inte ansöka om lagfart för den markbiten.
Ett sätt att komma undan stämpelskatten är att lägga över en nyförvärvad bit mark 1:10, i en redan befintlig fastighet 1:2. Då behöver man inte ansöka om lagfart för den markbiten.
Ladda ned bild

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum