Region Uppsala

Fortsatt besöksförbud på vårdavdelningar

Dela
Den 2 oktober upphörde besöksförbudet på särskilda äldreboenden i Sverige. Region Uppsala har beslutat att tills vidare behålla besöksförbudet på vårdavdelningarna vid länets sjukhus.
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Besöksförbudet infördes i mars som en åtgärd för att minska smittspridningen på sjukhusen.
- Vi har den senaste tiden sett en ökad smittspridning i länet och därför avvaktar vi med att lätta ytterligare på restriktionerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Besöksförbudet omfattar avdelningar vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och närvårdsavdelningar med inneliggande patienter. Liksom tidigare kan undantag göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Ett undantag görs också för patienter som har ett inbokat besök på en mottagning. Dessa patienter får ha med sig en medföljare, under förutsättning att medföljaren är fri från symtom som kan tyda på covid-19. Verksamheter kan besluta att behålla det totala besöksförbudet om de har skäl för det.

När det gäller andra externa besökare, som inte är direkt relaterade till vården, till exempel hantverkare i samband med fastighetsunderhåll, beslutar varje verksamhet från fall till fall om besöket anses nödvändigt.

- Generellt gäller att man så långt som möjligt bör undvika att utomstående personer vistas i vårdverksamheternas lokaler, säger Mikael Köhler.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala, tel 076-724 89 17

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum