Vänsterpartiet Malmö

Fossilnedrustningsavtal

Dela

Idag lämnas en lite unik motion in till Malmö kommunfullmäktige. Kampanjen Fossilfri Zon från Jordens vänner, kontaktade ledamöter i kommunfullmäktige och bad om stöd för kampanjen om ett fossilnedrustningsavtal. Vänsterpartiet delar helt deras syn på behovet av klimatåtgärder och valde då att lämna in deras förslag till kommunfullmäktige.

Motionen läggs på initiativ av kampanjen Fossilfri Zon från Jordens vänner, som är de svenska företrädarna för den världsomspännande kampanjen fossilfueltreaty.org, till vilken mängder av forskare, nobelpristagare och internationella storstäder världen över - Sydney, Los Angeles, Barcelona, m.fl. - gett sitt formella stöd. Fossilfri Zon arbetar nu på lokal nivå för att flera svenska städer ska ställa sig bakom initiativet.

- Det är otroligt viktigt att så många städer som möjligt ger sitt formella stöd till ett globalt fossilnedrustningsavtal. Om tillräckligt många städer visar att det här är en viktig fråga, ger det en kraftfull signal till nationer att också ställa sig bakom. Klimatkrisen är akut och vi kommer inte runt det faktum att vi måste sluta producera och använda fossila bränslen omedelbart. De som säger att vi ska göra detta om ett par årtionden och att vi fram tills dess kan fortsätta att utvinna och använda fossila bränslen, har ingen insikt i vad vetenskapen visar. Det är nu det gäller. Nu måste alla - medborgare, städer, företag och nationer - ställa sig upp och kräva det som vetenskapen entydigt visar: vi måste sluta använda fossila bränslen nu, om vår civilisation ska ha en chans att överleva, säger Julia Heberling, aktiv inom kampanjen Fossilfri Zon och initiativtagare till motionen i Malmö stad.

- Kampanjen är en viktig del av den nödvändiga omställningen av samhället för att hejda klimathotet. Vi måste göra allt för klimatet, såväl lokalt, nationellt som internationellt, säger Anders Skans (V), gruppledare och motionär.

Motionen bifogas i sin helhet, det gör även ett dokument med information om kampanjen Fossilfri Zon.

Kontaktuppgifter till Julia Heberling 073-645 89 63.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration30.9.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Segregationen är en av de allvarligaste utmaningarna som svenskt skolväsende står inför idag. Elever med olika socioekonomisk bakgrund bor i olika delar av Malmö och denna bostadssegregation leder till att elever med olika bakgrund, istället för att mötas och integreras tillsammans i skolan som är målet, går på olika skolor med väldigt olika förutsättningar. Vänsterpartiet motionerar därför idag, tillsammans med Miljöpartiet, om att staden skall arbeta för att etablera socioekonomiskt strategiskt belägna högstadieskolor.

Tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal!30.9.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kan vem som helst ställa sig upp och hålla ett anförande i Malmös kommunfullmäktigesal? Inte idag, och Vänsterpartiet Malmö tycker att det faktiskt ska gå lika bra att sitta och hålla ett anförande i talarstolen. Därför lämnar nu Vänsterpartiet in en motion som syftar till att se över tillgängligheten i kommunfullmäktiges sammanträdessal för såväl ledamöter som åhörare, samt införskaffa höj- och sänkbara talarstolar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum