Statens Institutionsstyrelse

Framgångsrik läs- och skrivträning på SiS LVM-hem

Dela

Läs- och skrivförmågan ökade hos klienter inom LVM som fullföljt ett träningsprogram för att förbättra läs- och skrivförmågan under placeringen på Statens institutionsstyrelse, SiS. Störst var förbättringen för männen. Det visar en forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse.

– Det kanske viktigaste resultatet från denna studie är att även en relativt kort period med läs- och skrivträning gav positiva effekter på den skriftspråkliga förmågan och ökade motivationen att våga pröva framtida studier, säger Idor Svensson, rapportförfattare och leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi.

Tidigare studier har beskrivit en kraftig överrepresentation av läs- och skrivsvårigheter bland personer placerade på olika typer av institutioner som fängelser, psykiatriska kliniker och särskilda ungdomshem. I den här studien prövas och utvärderas effekterna av läs- och skrivinterventioner till klienter med upplevda lässvårigheter på LVM-institutioner.

I studien ingår 43 individer, 30 som fått ta del av interventionerna och en obehandlad jämförelsegrupp på13 personer. Interventionsprogrammet innebar 15 pass à 30–40 minuter under fyra veckor. Interventionerna var individuellt utformade, det vill säga beroende av vilket enskilt stöd varje enskild person var i behov av för att träna olika moment avseende läs- och skrivförmågan.

För att mäta eventuella förändringar användes olika lästest. Mätningarna genomfördes före och efter interventionerna samt vid en uppföljning fyra veckor efter att interventionerna hade avslutats.

Resultaten visar att de båda grupperna inte var lika vid start. Jämförelsegruppen förefaller av allt att döma ha haft ett bättre utgångsläge vad gäller läs- och skrivförmågan än interventionsgruppen. Eftersom grupperna inte var lika från början bör jämförelser betraktas med försiktighet. Studien visar ändå att de klienter som fullföljt interventionerna hade ökat sin förmåga på lästesten. På några av lästesten hade de höjt sig från en nivå jämförbar med elever i årskurs sex till årskurs nio, vilket får anses som en tillräcklig nivå för att klara de krav som ställs på läs- och skrivförmåga när det gäller vuxna. Generellt uttryckte man sig även positivt om att ingå i programmet och ta del av interventionerna. Bland annat uttryckte en klient att det ökat självförtroendet och att hen nu vågar söka fortsatt utbildning.

– Att införa någon form av skolverksamhet på LVM-institutionerna skulle kunna vara en gynnsam aspekt som kan bidra till att motivera till förändring och stärka rehabiliteringsprocessen. Personerna som genomförde interventionerna förbättrade sina resultat, de var nöjda med att få utföra läsaktiviteterna och att öva läsförmågan, säger Idor Svensson.

Läs hela rapporten, Läs och skrivinterventioner för klienter boende på LVM-institutioner.

Kontakter

Idor Svensson, professor, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi.

Tfn +46470708685

idor.svensson@lnu.se

Bilder

Idor Svensson
Idor Svensson
Ladda ned bild

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Lindhagensgatan 126
11251 Stockholm

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

Inbjudan till seminariedag om SiS verksamhet och forskning6.11.2019 08:49:00 CETPressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, fyller 25 år. Det firar vi med en seminariedag om SiS verksamhet. Du kommer att få ta del av inspirerande erfarenheter från några av våra avdelningars verksamhet varvat med perspektiv från universitetens forskning. Under dagen fokuserar vi särskilt på de ungdomar och klienter som verkar ha svårast att ta till sig SiS traditionella vård och behandling. Hur kan vi tänka kring behov och individanpassning av bemötande och insatser för den här gruppen? Pressen bjuds in att delta. Dag och tid: måndag 11 november 2019 kl. 10–17 Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm Under dagen kommer vi att få lyssna till: Ett Självständigt Liv (ESL) efter missbruksvård! – SiS LVM-hem Runnagården och psykolog och lektor Mats Borell samt arbetsterapeut Eva-Lena Borell Vad gör en arbetsterapeut i ungdomsvården? – SiS ungdomshem Stigby och SiS ungdomshem Långanäs delar med sig av sina erfarenheter Acceptans i ofrivillighet, att tillämpa ACT i tvångsvården – Program

Nu invignings två nya avdelningar på SiS ungdomshem Folåsa26.8.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Onsdag den 28 augusti kl. 13.00 invigs två nya avdelningar på SiS ungdomshem Folåsa i Linköping. Det innebär att ungdomshemmet utökas med två nya standardavdelningar med åtta platser vardera och att antalet anställda ökar med drygt 40. När allt är klart kommer antalet anställda öka från dagens 75 till 115. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en växande myndighet och bygger nya avdelningar på en rad platser runt om i Sverige. SiS planerar att bygga ut på 15 platser runt om i Sverige och det innebär att hela SiS behöver rekrytera 400 nya medarbetare fram till 2022. Pressen bjuds in att delta. Program Start 13.00 Välkomna – Peter Håkansson IC & Carolin Axelsson projektledare Information om byggprojektet – Jan Berg, Enhetschef Lokaler och Miljö ”154 års ungdomsvård på Folåsa, historisk tillbakablick” – Peter Håkansson Anföranden från gäster som anmält att de vill säga några ord Invigning – Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör Visning av de nya lokalerna med tipspromenad! Mingel

SiS storsatsar och rekryterar till Hässleholm19.8.2019 08:41:00 CESTPressmeddelande

SiS ungdomshem Hässleholm är i slutfasen av första delen av sin stora expansion och behöver nu rekrytera uppemot 50 nya medarbetare. Det handlar om behandlingsassistenter, chefer på olika nivåer, lärare, psykologer och medarbetare till stödjande verksamhet. Expansionen i Hässleholm är Statens institutionsstyrelses, SiS, enskilt största satsning, och kommunen får nu Sveriges modernaste ungdomshem. En institution med en noggrant uttänkt behandlingsmiljö som bland annat Chalmers i Göteborg har varit med om att ta fram. – Jag är mycket glad över att SiS valt att utöka sin verksamhet just i Hässleholm. Det är ett positivt tillskott med en stor arbetsplats och nya arbetstillfällen i vår kommun, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun. Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av fyra avdelningar, skolbyggnad, administrationslokaler, personalutrymmen, rekreationsområden, centralkök och matsal. Det är den helt nya delen som nu ska bem

SiS lyfter skolan och LVM i Almedalen28.6.2019 09:14:00 CESTPressmeddelande

I år deltar Statens instutionsstyrelse, SiS, med tre seminarier under Almedalsveckan. Två seminarier handlar om skolan på SiS ungdomshem och ett seminarium handlar om LVM och behandling av psykiatrisk sjukdom och missbruk samtidigt. Välkomna! Skola för tvångsvårdade unga – hur lyckas vi med det? 1/7 2019 12:40 - 13:20, Barnrättstorget Gotlands Konstmuseum S:t Hansgatan 21. Utbildning är viktigt för alla – men samhället sviker de ungdomar som har sämst förutsättningar att lyckas i skolan. De faller mellan stolar, prioriteras inte och flyter allt längre bort från det gemensamma samhällslivet. Hur kan stat och kommun samverka bättre? Daniel Eskilson, Utvecklingsstrateg skola, Statens institutionsstyrelse Martin Hugo, Universitetslektor pedagogik, Högskolan Jönköping Hans Koljonen, Rektor Tallboskolan, Nereby ungdomshem Petra Blom, Samordnare av insatser mot våld mot barn och unga, Norrköpings kommun Genom strategiskt arbete kan skolan lyckas med varje ungdom! 2/7 2019 13:50 - 14:30, Barnr

Nu finns SiS pocketbok ”Ville inte gå snett” ute4.6.2019 10:38:00 CESTPressmeddelande

Nu har Årets pocketbok från SiS ungdomshem kommit ut. Boken heter, Ville inte gå snett, och handlar om felaktiga vägval och om viljan att hitta en ny väg. Ingen vill leva i kaos med missbruk och kriminalitet. Men ibland blir livet tvärt om. I pocketboken delar ungdomar placerade på SiS ungdomshem med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. ”Alla har en historia bakom sig som förklarar varför man är som man är, och en del av historian vill man helst inte berätta och det är inte så många som vet den, men det är oftast den som förklarar mest.” (ur berättelsen ”Från gatan till SiS…” av signaturen M) Ungdomarna som bidragit med texter till boken delar med sig av sin livshistoria med egna ord och uttryck. I texterna reflekterar de kring varför allt blev som det blev, men också över viljan till att förändra och styra framtiden i en annan riktning. Årets bok är den 14:e i ordningen. Texterna är skrivna inom SiS skolverksamhet. Pocketboken är gratis och du beställer den här på SiS webbpla

Nu invigs Ljungbackens nya avdelningar6.5.2019 08:36:00 CESTPressmeddelande

Torsdag den 9 maj kl. 13.00 invigs två nya avdelningar på SiS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en växande myndighet och bygger nya avdelningar på en rad platser runt om i Sverige. Den nya standardavdelningen på SiS ungdomshem Ljungbacken är den första som invigs. SiS planerar att bygga ut på 15 platser runt om i Sverige och det innebär att hela SiS behöver rekrytera 400 nya medarbetare fram till 2022. På SiS ungdomshem Ljungbacken öppnar två nya standardavdelningar med 16 platser och antalet anställda ökar med drygt 30. Pressen bjuds in att delta. Program Start 13.00 Välkomna – Carina Johansson avdelningsföreståndare och Martin Callermo institutionschef Information om byggnationen – Jan Berg, Enhetschef Lokaler och Miljö Ljungbacken då och nu – Svante Hallberg, tidigare IC Några ord från gäster som anmält sig till talarlistan Invigningsceremoni – Jan-Eric Josefsson, Generaldirektör Visning av de nya lokalerna med tipspromenad! Mingel med kaffe o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum