Linköpings kommun

Framtidens stadskärna utvecklar vi tillsammans

Dela

Linköpings kommun möter framtiden tillsammans med stadskärnans nyckelaktörer, gemensamt har en avsiktsförklaring och vision för hur stadskärnan ska utvecklas tagits fram. Avsiktsförklaringen behandlas av kommunstyrelsen den 24 maj och kommer därefter att signeras av kommunen, Linköpings City Samverkan och fastighetsägarna i stadskärnan.

Arbetet med att ta fram en gemensam inriktning för stadskärnans utveckling påbörjades i mars 2021 av kommunen i nära samarbete med Citysamverkan och Cityfastighetsägarna. Under hösten genomfördes dialoger med olika aktörer som alla bidrar till innerstadens attraktivitet.

– Vi vill säkerställa att vår kommun har alla förutsättningar för att möta framtiden. En viktig del är en levande, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna. Att vi nu skapat oss en tydlig samsyn och vision om hur stadskärnan ska utvecklas, och hur vi tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och andra nyckelaktörer ska jobba för att nå dit känns otroligt värdefullt. Viljan att investera är stor från fastighetsägare och andra näringsidkare och det finns många planer för hur fastigheter och allmänna ytor ska utvecklas. Dessa viljor och initiativ vill vi ta hand om och se bli verklighet. Avsiktsförklaringen är ett verktyg för oss att arbeta tillsammans på ett nytt sätt, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen lägger tonvikt på att möta upp de långsiktiga behoven av fler bostäder, lokaler och utökad service i stadskärnan. Fler människor som bor, verkar och vistas i innerstaden leder till både ökad trivsel och trygghet. En mötesplats med ett myller av människor är målbilden.

Utvecklingen av stadskärnan kräver ett samspel mellan äldre och ny bebyggelse, för att förstärka Linköpings identitet. Fantasifullhet och en mångfald av uttryck är viktiga beståndsdelar i framtidens stadskärna liksom klimatsmarta och resurseffektiva lösningar och innovationer.

Smidigare samordning

Genom mer och smidigare samordning mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv, ett tydligare delat ansvar och mer samverkan ska Linköpings stadskärna möta framtiden.

–Det är en fantastisk möjlighet för fastighetsägarna att tillsammans med kommunen ta Linköpings stadskärna in i framtiden. Fastighetsägarna vill skapa puls i staden, där vi kan ha en mix av bostäder, kontor, handel, restauranger och kultur. För att framtidssäkra stadskärnor behöver vi kontinuerligt arbeta med våra fastigheter och låta dessa utvecklas och växa i takt med att staden växer. Med den här satsningen skapar vi en gemensam syn av hur detta ska kunna möjliggöras, säger Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Linköping.


– Vår stadskärna blir levande genom människorna som vistas där, vi behöver möta förväntningar på upplevelse, utbud och service. Det ställer stora krav både på näringsidkarna men även på omgivningen. Vi står mitt i förändringens tid och det är viktigt att vi leder utvecklingen och inte bara anpassar oss efter den. Avsiktsförklaringen med ett nytt sätt att samarbeta är precis vad vi behöver för att kunna ta sikte på framtiden, säger Roshan Malalatunga, ordförande Linköping City samverkan.

Beslut

Den 24 maj tas avsiktsförklaringen upp för beslut i kommunstyrelsen. Parallellt förbereds för undertecknande av stadskärnans fastighetsägare och Citysamverkan. Avsiktsförklaringen kommer sedan att användas i fortsatt utveckling av stadskärnans byggnader, gator, torg och parker samt dess innehåll och utbud.

Den 15 juni kommer en ceremoni att genomföras tillsammans med undertecknande parter. Det blir startskottet för förverkligandet av framtidens stadskärna, media är välkomna.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 43
582 23 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum