Solna stad

Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna

Dela

Drygt åttio procent av cheferna är kvinnliga chefer, vilket på ett ungefär motsvarar könsfördelningen i hela organisationen. Samtidigt fortsätter det framgångsrika arbetssättet med CV-lös rekrytering, för att motverka diskriminering och sätta fullt fokus på erfarenhet och kompetens.

Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna.
Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna.

Av cheferna inom Solna stad är 79,9 procent kvinnor. Det innebär att andelen kvinnliga chefer har fortsatt öka i staden – 2018 var motsvarande andel 78 procent, och 2016 låg siffran på 73 procent. Fördelningen speglar i stort sett könsfördelningen i hela organisationen. Av stadens cirka 2 500 medarbetare är cirka 75 procent kvinnor och 25 procent män.

– Att Solna stad är en jämställd organisation syns inte minst i lönekuvertet, men arbetet börjar redan i rekryteringen. Som en viktig arbetsgivare i välfärdssektorn är det kompetens och erfarenhet som avgör, inte könstillhörighet, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Högre andel än näringsliv, stat och andra kommuner

Kommuner har länge haft en högre andel kvinnliga chefer – och medarbetare – än till exempel näringslivet eller statliga organisationer. Men även jämfört med andra kommuner är de kvinnliga cheferna fler i Solna stad. Genomsnittet för andelen kvinnliga chefer i Sveriges kommuner ligger på cirka 70 procent (SCB 2018). Motsvarande siffra för näringslivet ligger på 37,5 procent kvinnliga chefer (Svenskt Näringsliv, 2019). Och inom statlig sektor är andelen kvinnliga chefer 44 procent (Arbetsgivarverket, 2019).

CV-lös rekrytering motverkar diskriminering

Under 2019 genomfördes försök med CV-lös rekrytering, där all information som rör diskrimineringsgrunder, som till exempel kön eller ålder, tas bort. Syftet är ett hundraprocentigt fokus på kompetens och kvalifikationer. Försöken föll väl ut, och målsättningen att genomföra minst fem CV-lösa rekryteringar per år har överträffats med råge. Redan under 2021 har tre rekryteringar genomförts på det sättet.

Lönekartläggning genomförs hösten 2021

Den lönekartläggning som genomfördes 2019 visade att det fanns en viss skillnad i medellön mellan kvinnor och män, där kvinnors medellön var 98,1 procent av männens medellöner. En analys av resultatet visade att återkommande löneskillnader framför allt handlar om erfarenhet, eller marknadsfaktorer. Och inom vissa yrkesgrupper låg kvinnors medellöner högre än männens. En ny lönekartläggning kommer att genomföras under hösten 2021 för att följa upp utvecklingen, och säkerställa att kön även fortsatt inte är en faktor som påverkar lönesättningen inom Solna stad.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna.
Fyra av fem chefer i Solna stad är en kvinna.
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum