Kompetensföretagen

Ge jobbet att fixa jobben till de privata aktörerna

Dela

Uppgifter om Arbetsmarknadsutredningen, som har i uppgift att se över hur arbetsmarknadspolitiken kan bli mer effektiv och få Arbetsförmedlingen att fungera bättre, har läckt ut till media. Tre av förslagen handlar om att ta bort ansvar från Arbetsförmedlingen och ge de till andra instanser:

  • A-kassorna får kontrollera de arbetslösas aktiviteter.
  • Kommunerna tar över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning.
  • En ny myndighet föreslås – Myndigheten för kompetensförsörjning – som ska ta över ansvaret för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Cecilia Fahlberg, ansvarig utredare, väljer att inte ta ställning vad gäller vem som ska hjälpa de redan arbetslösa. Den frågan skickas tillbaka till politikerna. Men hon lämnar två alternativ, enligt de uppgifter som framkommit: 

  • Arbetsförmedlingen fortsätter som tidigare med egna insatser där privata aktörer är ett komplement.
  • Arbetsförmedlingen blir en ren beställare av tjänster från exempelvis privata aktörer.

– Eftersom matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb måste det arbetet skötas av privata aktörer. Våra medlemmar har tätare kontakt med de arbetssökande och en mycket bättre relation med arbetsgivarna än Arbetsförmedlingen. Lägg därtill att arbetsgivare generellt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen.Det kommer att ta ljusår för dem att etablera kontakter och få det renommé som våra medlemmar redan har, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Arbetsmarknadsutredningen föreslår även att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Kompetensföretagen avvisar alla förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

– Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken kommunaliseras ytterligare försvinner den nationella likvärdigheten. Det är inte bostadsadressen som ska avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Martina Elfgren Lilja.

Riksrevisionen kritiserade nyligen a-kassorna för att de skiljer sig stort i hur de följer upp regelbrott. Av den anledningen vänder sig Martina Elfgren Lilja mot att låta dem ta över ansvaret för kontrollen över arbetslösas aktiviteter.

– Den uppgiften borde lämpligen ligga hos Försäkringskassan eller liknande, avslutar Elfgren Lilja.  

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000, varav 55 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med fler än 600 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum