Solna Stad

Genomförandeplan för Råstasjöns naturreservat

Dela

I december 2017 inrättades Solna stads tredje naturreservat, runt Råstasjön. Igår tog kommunstyrelsen beslut om en genomförandeplan för insatser i naturreservatet, i enlighet med den skötselplan som kommunfullmäktige tidigare antagit.

Genomförandeplanen innehåller både övergripande insatser, som att märka ut naturreservatet i fält och att ta fram informationsmaterial, och mer riktade åtgärder i olika delar av naturreservatet. Det handlar exempelvis om att sätta ut fler och nya bänkar att sitta på, att placera ut holkar för fladdermöss och hålhäckande fåglar, förbättra vandringsmöjligheter för fiskar mellan Råstasjön och Brunnsviken, och se över möjligheten att öka tillgängligheten i naturreservatet genom spänger, så länge dessa inte påverkar biologiska bevarandevärden.

De flesta insatserna planeras att vara genomförda under 2018 och 2019, men det har redan hänt saker i naturreservatet. Bland annat har en glänta som vuxit igen med sly röjts, gräsytorna i väster har övergått till att skötas genom slåtter (och inte som tidigare genom gräsklipp) och vassön har röjts på träd, buskar och vass. Naturreservatet har också markerats med gränsskyltar utmed reservatets yttre gräns. Dessutom har staden genomfört löpande skötsel i reservatet.

– I takt med att Solna växer är det viktigt att vi också utvecklar stadens natur- och rekreationsområden. Att öka tillgängligheten till Råstasjön, samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden i vårt tredje naturreservat är en viktig målsättning i den genomförandeplan som nu beslutats, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Till invigningen av naturreservatet den 16 juni kommer även naturreservatets huvudentré mot Arenastaden vara på plats, med entréskylt, nya bänkar, ”smart” papperskorg och planteringslådor med insektsodlingar. Dessutom kommer tre ytterligare entréer in i reservatet få entréskyltar.

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Solna Stad
Solna Stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.

Följ Solna Stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Solna Stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum