Svenska institutet för standarder, SISSvenska institutet för standarder, SIS

Global standard saknas för mensprodukter

Dela

Runt 300 miljoner människor menstruerar varje dag, jorden runt. Ändå finns det i dag inget tydligt regelverk som garanterar att tamponger, bindor, menskoppar och andra mensprodukter är säkra och fungerar som de ska. Nu lämnar Svenska institutet för standarder, tillsammans med ett antal aktörer, ett förslag på nytt standardiseringsområde till Copolco som är den del av ISO som driver konsumentfrågor.

I dag finns cirka 22 000 globala standarder som rör allt från fasta bränslen till socialt ansvarstagande. Men än finns ingen global standard för mensprodukter, trots att hälften av världens befolkning menstruerar under stora delar av sina liv.

En grupp intressenter har sedan i våras samlats på Svenska institutet för standarder, SIS, och formulerat argumenten till varför och hur internationell standardisering av mensprodukter kan bidra till förändring och förbättring för konsumenter världen över.

– Att det finns säkra produkter att tillgå vid menstruation är en stor konsumentfråga världen över, men också en hälsofråga och en fråga om att de som menstruerar ska kunna delta i samhället fullt ut, alla dagar av året. Globala frågor kräver globala lösningar. Vi vill nu att Copolco ska driva frågan vidare inom den globala standardiseringsorganisation ISO, säger Kristina von Dolwitz, projektledare på Sveriges Konsumenter, som varit med och tagit fram förslaget.

– Ett problem är att mensprodukter klassas på olika sätt i olika länder. Inom till exempel EU betraktas de som konsumentprodukter vilket gör att de faller utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter – trots att produkterna används på känsliga delar av kroppen, som slemhinnor. I USA däremot klassas de som medicintekniska produkter. Med olika klassning finns det risk att det blir oklart vilka regler som gäller och vem som är ansvarig. Här kan en standard bidra till tydlighet i de fall lagstiftningen inte räcker till, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS.

– Gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter kommer ge nytta till såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare och inköpsansvariga. Dessutom gynnar standarder produktutveckling, innovation, handel mellan länder och ger ökad konkurrens, säger Louise Klintner, doktorand Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och som också deltagit i arbetet med att ta fram förslaget om mensprodukter som ett nytt standardiseringsområde.

Mer information

Bakgrunden till initiativet 

ISO/Copolco

SIS samarbetspartners i arbetet med ansökan

Kristina von Dolwitz, projektledare Sveriges Konsumenter
Magnus Fransson, projektledare Wargö Innovation
Louise Klintner, doktorand Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Gerda Larsson, medgrundare The Case for Her
Catrin Lindblad, projektledare RISE Research Institutes of Sweden
Marie Walleberg, grundare Imse Vimse

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

IT-standard ska bidra till effektivare och säkrare dataflöde i skolan24.11.2020 07:34:37 CETPressmeddelande

Olika former av IT-stöd används alltmer inom utbildningsverksamhet och har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Med ökat IT-stöd krävs även ökad informationssamverkan. Nu har standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, reviderats. Standarden erbjuds kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder, SIS, genom ett avtal med Skolverket.

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård12.10.2020 07:46:29 CESTPressmeddelande

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum