Klimatpolitiska rådet

Globalt nätverk av klimatpolitiska råd lanseras när COP26 öppnar

Dela

Klimatpolitiska rådet har under 2021 tillsammans med sina systerorganisationer i Storbritannien och Chile initierat och etablerat ett nytt globalt nätverk för nationella klimatpolitiska råd - the International Climate Councils Network, ICCN. Nätverket lanseras officiellt idag i samband med att klimattoppmötet COP26 startar i Glasgow.

Syftet med nätverket är att främja samarbete mellan råden samt stödja utvecklingen av nya klimatråd runt om i världen. Råden tillhandhåller evidensbaserade och oberoende expertråd och bedömningar för att vägleda regeringarnas genomförande av effektiv politik som leder till minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringar.

- Responsen har varit över förväntan och det är tydligt att nätverket fyller ett behov hos klimatråd runt om i hela världen att få möjlighet till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte, säger Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

För närvarande deltar 21 klimatråd från sex kontinenter, exempelvis är Australien, Costa Rica, Kanada, Danmark, Guatemala, Frankrike, Mexiko, Nya Zeeland och Sydafrika representerade. Från Sverige deltar även Nationella expertrådet för klimatanpassning, knutet till SMHI. Tillsammans står länderna i nätverket för 10 % av de årliga globala koldioxidutsläppen (2019) och utgör nästan 10 % av världens befolkning. Nätverket är ett öppet, inkluderande och samarbetsinriktat initiativ som kontinuerligt välkomnar nya medlemmar. Efter COP26 tar Kanadas, Frankrikes och Guatemalas klimatråd över stafettpinnen från oss, Storbritannien och Chile för att organisera nätverkets verksamhet under 2022. Tanken är att styrgruppen ska rotera på årsbasis.

Råden har bland annat diskuterat sina roller och mandat i den nationella politiken men även specifika sakfrågor som metoder för att mäta effekter av klimatpolitik, kostnader för klimatomställningen och hur man bäst närmar sig en rättvis omställning.

- Det är lärorikt för oss att bättre förstå de olika förutsättningar som klimatråden har i sina respektive länder samtidigt som vi möts i samma utmaning att påverka den faktiska politiken så att klimatmålen kan uppnås, säger Ola Alterå, kanslichef för Klimatpolitiska rådet.

I samband med nätverkets lansering på COP26 publicerar ett flertal medlemmar ur nätverket, inklusive det Klimatpolitiska rådet, ett öppet brev riktat till världens statsöverhuvuden och regeringschefer samt till Alok Sharma, president för COP26, med uppmaningar om att gå från ord till handling. Brevet understryker vikten av att utgå från en evidensbaserad analys för att uppnå effektiv klimatpolitik och att oberoende klimatråd har mycket att bidra med för att länderna ska kunna nå de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Lanseringen Making ambition count - the role of Climate Councils in turning commitments into actions sker den 1 november kl. 18.00-19.00 (UK time) och kan följas här på Youtube

Mer information:
Om nätverket, det öppna brevet och lanseringen på Klimatpolitiska rådets hemsida

Fullständig lista över nätverkets nuvarande medlemmar:
Climate Change Authority (Australia), Canadian Institute for Climate Choices & Net-Zero Advisory Body (Canada), Comité Científico de Cambio Climático [Scientific Committee on Climate Change] (Chile), Consejo Científico de Cambio Climático [Scientific Council on Climate Change Panel] (Costa Rica), Klimarådet [Council on Climate Change] (Denmark),Suomen Ilmastopaneeli [Climate Change Panel] (Finland), Haut conseil pour le climat [High council on climate] (France), Expertenrat für Klimafragen [Council of Experts on Climate Change] (Germany), Consejo Nacional de Cambio Climático [National Council on Climate Change] (Guatemala), ΕιδικήΕπιστημονικήΕπιτροπήγιατηνΑντιμετώπισητηςΚλιματικήςΑλλαγής [National Scientific Climate Change Council] (Greece), Loftslagsráð [Climate Council] (Iceland), An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide [Climate Change Advisory Council] (Ireland), Consejo de Cambio Climático [Council on Climate Change] (Mexico), Climate Change Commission (New Zealand), National Panel of Technical Experts, Climate Change Commission (Philippines), Presidential Climate Commission (South Africa), Klimatpolitiska Rådet [Climate Policy Council] & Nationella Expertrådet för Klimatanpassning [National Expert Council for Climate Adaptation] (Sweden),Organe consultatif sur les changements climatiques [Advisory Body on Climate Change] (Switzerland), Climate Change Committee (United Kingdom).

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen: Återhämtningspolitiken måste bidra till ökad takt i klimatomställningen25.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Återhämtningen efter coronakrisen är ett möjlighetsfönster för klimatomställningen. Nu finns både en mognad och ett momentum som regeringen behöver nyttja bättre än man hittills gjort. När stora ekonomiska stimulanser lanseras efter pandemin bör dessa, liksom fler reformer, inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som granskat hur återhämtningspolitiken under coronakrisen påverkar Sveriges möjligheter att uppnå de klimatpolitiska målen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum