Fastighetsägarna

Gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s taxonomi klara

Dela

Gränsvärden för vilka befintliga byggnader som ska räknas som hållbara investeringar enligt EU:s taxonomiregelverk är nu fastlagda. Byggnader som omfattas tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv. Energiprestandavärdet är nu fastställt.

EU:s taxonomiregelverk slår fast att endast byggnader som tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar. Gränsvärden för olika byggnadskategorier är nu fastslagna efter att den svenska fastighetsbranschen enats om hur gränsvärden ska sättas.

Byggnader som klassificeras som hållbara investeringar ska ha minst energiklass A alternativt vara bland de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv. Fastighetsägarna har tillsammans med företrädare för fastighetsbranschen nu utifrån tillgänglig statistik för energideklarationer slagit fast gränsvärdet. Gränsvärdet omfattar byggnader uppförda före 31 december 2020 och uttrycks som premiärenergital enligt Boverkets byggregler.

Topp 15 procent energiprestanda

De 15 procent bästa byggnaderna har en energiprestanda uttryckt som premiärenergital enligt Boverkets byggregler (BBR 29)

Byggnadskategori enligt Energideklarationer

Topp 15%-gräns för byggnader uppförda före 31 december 2020 (KWh/m2 enligt BBR 29)

Flerbostadshus

75

   

Lokalkategorier

 

Hotell, pensionat och elevhem

98

Restaurang

94

Kontor och förvaltning

89

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

83

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

85

Köpcentrum

98

Vård, dygnet runt

96

Vård, dagtid

92

Skolor

98

Fastighetsägarna har för avsikt att uppdatera ovanstående uppgifter fjärde kvartalet varje år under förutsättning att tillgång erhålls till aktuell statistik.

-Vi är glada över att kunna presentera dessa uppgifter. Det är många aktörer från fastighetsbransch, finanssektorn, rådgivningsfirmor som hört av sig till oss och efterfrågat dem. Med detta underlag kan aktörer nu analysera fastighetsportföljer och se hur de uppfyller taxonomins kriterier, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Bakgrundsinfo om uträkningen och antaganden finns i bifogad rapport 

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Välkomnar att Eons medlemskap i Prisdialogen inte förnyas25.11.2022 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Syd välkomnar Prisdialogens beslut att inte bevilja Eon nytt medlemskap i Prisdialogen för Malmö och Burlöv avseende 2023. Beslutet att inte bevilja förlängt medlemskap baseras på att Eon inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor.

1 av 3 trycker planprocessen är för komplicerad23.11.2022 11:50:00 CET | Pressmeddelande

Närmare var tredje tycker att den kommunala processen för att ändra användningen av lokaler är komplicerad. Bygglovsprocessen tar dessutom för lång tid. Det anser en majoritet i en ny kartläggning som Fastighetsägarna och arkitektkontoret White tagit fram. Med ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägare kan processen bli mer förutsägbar. Det är en av slutsatserna som dras i en gemensam delrapport där Fastighetsägarna och White föreslår sex åtgärder för en snabbare och mer effektiv planprocess.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum