Svenska kyrkan

Gudstjänstutskottet: Ja till ny kyrkohandbok

Dela

Kyrkomötets gudstjänstutskott är färdigt med sitt betänkande över förslaget till kyrkohandbok. Utskottet föreslår kyrkomötet att, med de ändringar som utskottet föreslår, anta förslaget. Kyrkohandboken föreslås tas i bruk från och med pingstdagen 2018.

I Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1 behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I samt de 52 motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Till betänkandet finns 40 reservationer, 2 särskilda yttranden och 8 särskilda meningar.

Läronämnden har tidigare yttrat sig över skrivelsen och de 36 motioner som har så kallade läromässiga implikationer.

– I utskottet har vi fattat beslut efter att noga ha gått igenom förslaget. Vi har prövat det, sjungit och beaktat Läronämndens yttrande, säger Sofija Pedersen Videke, gudstjänstutskottets ordförande.

– Jag vill särskilt betona Gudstjänstutskottets beslut i vårt andra betänkande, där vi föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att återkomma till kyrkomötet med förslag på hur gudstjänstlivet i Svenska kyrkan kontinuerligt kan tillföras gudstjänstmusik utan att detta innebär att ny kyrkohandbok måste antas, säger Sofija Pedersen Videke

Läs hela betänkandet här (pdf).

KONTAKT

Sofija Pedersen Videke, gudstjänstutskottets ordförande, 018-16 94 75 (pressekreterare)

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum