Region Örebro län

Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen

Dela

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor. "Med våra stödpaket vill vi stödja kulturen i länet för att överbrygga den tid under vilken pandemin slår hårt mot kulturlivet", säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden Region Örebro län.

De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i länet är omfattande på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Det visade resultaten av de intervjuer och enkätsvar som Region Örebro län sammanställt från regionalt finansierade aktörer, kulturföretag, föreningar och studieförbund. Region Örebro läns kulturnämnd beslutade därför i juni att avsätta 1,5 miljoner kronor i tre stödpaket för att hjälpa länets kulturskapare att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Dessutom avsatte nämnden 350 000 kronor i ett stödpaket för ideella föreningar.

"Det handlar både om omställning under pandemin och om överlevnad så att det finns ett rikt kulturutbud att ta del av, när vår tillvaro förhoppningsvis återgår till det normala efter coronakrisen", säger Torbjörn Ahlin.

De fyra stödpaketen

 • Stöd till kulturskapare (500 000 kronor)
  Kulturskapare inom bild och form, teater, litteratur, musik, film, dans och slöjd har tilldelats stipendium. 72 ansökningar kom in och 22 kulturskapare får stöd. 18 kulturskapare får ett stipendium på 25 000 kronor var, och fyra kulturskapare delar på två stipendier och får 12 500 kronor var.

 • Stöd för inkomstbortfall (500 000 kronor)
  Stödet kunde sökas av enskilda aktörer, föreningar eller organisationer som driver kulturverksamhet, och som drabbats av vikande intäkter. Maxbeloppet som kunde sökas av en enskild aktör var 75 000 kronor. Det var totalt 30 sökande, till en totalsumma av 2 600 000 kronor. 21 ansökningar beviljades och fick dela på de 500 000 kronor som Region Örebro län hade att fördela. 

 • Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (500 000 kronor)
  Detta stöd riktar sig till de aktörer som får merkostnader till följd av ändrade arbetssätt samt till de aktörer som drabbas av inkomstbortfall. Tio aktörer ansökte och fem beviljades stöd.
  Statens kulturråd har också beslutat att under senare delen av augusti eller början av september fördela extramedel till länets regioner att fördela vidare till aktörer inom kultursamverkansmodellen med anledning av corona. Region Örebro län kommer därför under hösten att fördela ytterligare medel till utvalda aktörer inom kultursamverkansmodellen. Regionalt finansierade kulturproducenter som inte ingår i kultursamverkansmodellen har därför prioriterats i fördelningen av de 500 000 kronorna.

Summan för de tre stöden ovan, 1,5 miljoner kronor, ryms inom kulturnämndens budget genom omfördelning och inom extra politiska satsningar. Satsningen kompletterar tidigare stödåtgärder som till exempel den omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer som kulturnämnden fattade beslut om i maj i år.

 • Stöd till ideella föreningar (350 000 kronor)
  Stöd till ideella föreningar som genomför särskilda satsningar och aktiviteter eller har påverkats kraftigt med anledning av coronapandemin. 120 föreningar ansökte om stöd varav 23 beviljas stöd. Budgeten på totalt 350 000 kronor delas lika mellan föreningarna, det vill säga 15 200 kronor per förening.

"Viktigt att både ställa om och hålla ut"

"En förutsättning för ett vitalt demokratiskt samhälle är ett aktivt kulturliv med ett brett utbud. Coronakrisen har slagit hårt mot kulturaktörers och ideella föreningars ekonomi och utövande. Genom kulturnämndens ekonomiska stödpaket hoppas vi kunna bidra till att länets kulturliv kan ta sig igenom krisen", säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

"I tider som dessa är det viktigt att både ställa om och hålla ut för att såväl människor som kulturaktörer och föreningar ska må bra och klara krisen. Det vill vi uppmuntra", säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Se hela listan över de beviljade stöden på Region Örebro läns webb.

Nyckelord

Kontakter

Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, telefon: 073-842 74 54

Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden, telefon: 070-241 13 01

Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden, telefon: 076-337 97 79

Länkar

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum