Bra Miljöval

Härnösand får miljömärkt solvärme

Dela
Nu får Härnösand som första kommun miljömärkt fjärrvärme från solfångare. Det är Absolicon AB som levererar Bra Miljöval-märkt fjärrvärme från sin solvärmeanläggning till hushållen. Potentialen för fjärrvärme via solfångare är stor och kan bidra till en viktig del i omställningen mot förnybar energi.
Absolicons solfångare i Härnösand.
Absolicons solfångare i Härnösand.

—   Vi är glada att det nu finns miljömärkt solvärme. Solvärme är en bra komponent i ett fjärrvärmenät. Den har en låg miljöpåverkan och en viktig del i Sveriges omställning från fossila till förnybara bränslen, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

I dagsläget värms 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige av fjärrvärme. Många av dessa anläggningar skulle kunna bygga ut med solvärme för att ytterligare minska sina utsläpp av koldioxid.

—   Fjärrvärmeföretag skulle kunna komplettera med solfångare och även erbjuda miljömärkt solvärme för att minska miljöpåverkan ytterligare, förklarar Eva.

Absolicon som byggt Sveriges största fjärrvärmeinkopplade solfångarfält med koncentrerande solfångare, bestämde tidigt att Bra Miljöval-märka solvärmen.

—   För miljöns skull handlar jag ofta produkter märkta med ”Bra Miljöval”, så när vi producerar värme från solen helt utan utsläpp så var det naturligt att vi skulle ansöka om märkningen, säger Joakim Byström, VD Absolicon.

Om fjärrvärme från solfångare

Fjärrvärmenät i Sverige behöver högre temperaturer än vad vanliga solfångare för småhus kan ge. Men installationen i Härnösand har solfångare med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är utformade för temperaturer upp till 160 grader och kan tillhandahålla 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Om Absolicons solfångarfält

HÖGSLÄTTEN 2023 SOLAR THERMAL PARK

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 2000 m2
Effekt: 
1,5 MW
Energiproduktion: 660 000 kWh värme/år
Temperatur: 73–120 oC

Om Bra Miljöval Fjärrvärme

Bra Miljöval har märkt fjärrvärme sedan 2007. I dag erbjuder 13 fjärrvärmebolag värme märkt Bra Miljöval. Den sålda volymen uppgår till ungefär 1,5 TWh per år.

Några av kraven är:

  • Licenstagare ska göra fondavsättning till Bra Miljöval Energifond. 
  • Licenstagaren ska inte motsätta sig att kunder kombinerar fjärrvärme med lokal solvärme som egenproducerad solenergi. 
  • Värmen ska ha sitt ursprung från förnybar bränsle.

Se alla miljökraven för Bra Miljöval fjärrvärme

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Absolicons solfångare i Härnösand.
Absolicons solfångare i Härnösand.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Nya miljökrav för att minska miljöpåverkan från godstransporter i tätorter13.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Transportanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kommer miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum