Hermods AB

Hermods utbildar i kompetenshöjande insats för anställda i förskolan

Dela
Under 2023 genomför Hermods en språk- och kompetenshöjande insats för anställda inom förskolan. En helhetssatsning där pedagoger, handledare samt rektorer och andra chefer deltar för att insatsen ska verka språkfrämjande och kompetenshöjande för hela förskolan, här och nu och långsiktigt.

Hermods är utbildningsanordnare för den språk- och kompetenshöjande insatsen för anställda i förskolan i Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västra Götalands och Hallands län. Insatsen sker på uppdrag av Skolverket och pågår under hela 2023 och med en eventuell förlängning under 2024. Utbildningen erbjuds till de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av språkstöd, för att främja kvaliteten i förskolan och barnens utveckling och lärande. 1 av 4 barn som går i förskola dagligen har utländsk bakgrund (Skolverket). Samtidigt som nästan 3 av 10 barnskötare och elevassistenter är utrikes födda (SCB).

Det är en helhetssatsning som avser ge effekt på hela förskolan då utbildningen vänder sig till tre olika yrkesgrupper inom verksamheten; pedagoger i form av barnskötare och annan personal, handledare samt rektorer och andra chefer. Dessa yrkesgrupper genomför utbildningen parallellt i olika spår, under samma period, för att stärkas gemensamt och individuellt i sin roll. För pedagoger handlar det bland annat om att utveckla kunskaper i svenska språket och få fördjupad förståelse för förskolans uppdrag. För att de ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut och i större utsträckning aktivt delta i utvecklingsarbeten. Handledare samt rektorer och andra chefer ska verka för att på ett långsiktigt och hållbart sätt fortsätta kompetensutvecklingen av en språkfrämjande arbetsplats och språkutvecklande yrkesvardag i förskolan.

– Jag vill gå så långt som att säga att detta är ett värdefullt arbetsmiljöarbete för barnen och personalen. Förskolan är ju den viktigaste arenan utanför familjen för att utveckla barnens kommunikation och emotionella kompetens. Våra kursledare gör ett fantastiskt jobb tillsammans med pedagogerna. Jag kan inte tänka mig ett mer meningsfullt arbete än att på uppdrag av Skolverket bidra till ett stärkt språk och pedagogisk kompetens och ökad trygghet för barnen, säger Leif Hejdenberg, pedagogisk ledare på Hermods.

Insatsen har blivit väl mottagen och uppskattad hos barnskötarna som varje vecka får öva kommunikationssituationer i dialog och rollspel.

– Vi ser i utbildningsgrupperna och hör från rektorerna att det mycket snabbt har gett effekt. Pedagogerna tar för sig mer, är oftare muntligt aktiva i utbildningen och förskolans möten, berättar Annsofie Engborg, projektsamordnare på Hermods för insatsen.

– Att utbildningen varvar språkfrågor med fördjupade diskussioner om den egna yrkesrollen och förskolans uppdrag är särskilt uppskattat bland rektorerna. Jag som utbildar den stödjande funktionen handledare försöker parallellt att bygga organisatoriska förutsättningar för det fortsatta arbetet på förskolorna. De handledare och pedagoger som deltar i språkutvecklingsinsatserna har uttryckt sig väldigt positivt om utbildningarna. Under första kvartalet 2023 kommer vi därför starta flera parallella grupper, för pedagogernas kollegor, avslutar Annsofie.

 
 
Källhänvisningar:

Barn i förskola i Sverige 2021, 2022:379, Skolverket
https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/barn-och-personal-i-forskola---hosten-2021
Yrkesregistret med yrkesstatistik, 2022-03-10, Statistikmyndigheten
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG65N/
Länk till insatsen på Skolverkets webbsida

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Hermods AB
Hermods AB
Adolf Fredriks kyrkogata 2
111 37 Stockholm

08-410 251 00https://www.hermods.se/

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra komvuxutbildningar, yrkeshögskola, sfi och distansgymnasium utbildar årligen över 70 000 studerande och elever. Vår vision är att vara ledande i utbildning för vuxna och därigenom delaktiga i inkludering och förbereder för arbetslivet. Hermods ingår i Academedia, som genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande vill skapa en bättre framtid.

Följ Hermods AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hermods AB

HERMODS YRKESHÖGSKOLA FORTSÄTTER ATT EXPANDERA EFTER MYNDIGHETENS BEVILJANDE AV KORTA YH-KURSER SOM STARTAR TILL HÖSTEN26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

─ YH-kurser är ett relativt nytt koncept inom Yrkeshögskolan och fokuserar på utveckling och omställning av relevant kompetens för den som redan är yrkesverksam, med syfte att möta arbetslivets förändrade behov och krav. Kurserna utvecklar Yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att snabbare svara mot arbetslivet behov av breddad och förnyad kompetens. I syfte att snabbt hänga med i den utveckling som sker. För att kurserna lättare ska kunna kombineras med jobb är de flexiblare avseende studietakt och studieform, vi bedriver dem på halvfart eller trekvartsfart på distans. Hermods Yrkeshögskola välkomnar expansionen av YH-kurser då det är tydligt att det finns ett stort behov av snabb omställning och kompetensutveckling inom flera olika branscher. Kurserna är framtagna tillsammans med ledningsgrupperna för våra YH-program och med input från våra olika branschråd. Även här blir våra yrkeshögskoleutbildningar en viktig del i det livslånga lärandet, säger Anette Wahlg

Hermods Yrkeshögskola fortsätter tillväxtresan efter myndighetens tilldelning av YH-program för 202312.1.2023 16:34:59 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för Yrkeshögskolan gav idag sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleprogram som landets YH-anordnare beviljats starta hösten 2023. Hermods Yrkeshögskola fortsätter att expandera i årets ansökningsomgång där ett viktigt fokus ligger inom teknik och samhällsbyggnad men även grön näring, hållbarhet och energi. Hermods Yrkeshögskola startar sex helt nya utbildningar och expanderar befintliga utbildningar på fler orter i höst.

Därför behövs kvinnor i ”manliga” jobb och utbildningar!7.3.2022 15:22:44 CET | Nyheter

Idag ser vi att nästan 94% av de sökande till byggutbildningarna är män.* Det är något som behöver ändras för att få en större bredd i branschen. Det handlar om inkludering, men även mångfalden behöver breddas. ”- Vårt jobb inom YH är förmedla de olika rollerna, berättar Anna, utbildare inom Hermods Yrkeshögskola. Att driva branschen framåt genom utbildning som är anpassade efter alla kön och erfarenheter förändrar samhällsstrukturer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum