Trafikverket

HH fast förbindelse ökar tillgängligheten i Öresundsregionen

Dela

Under tre år har Trafikverket, Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund. Idag överlämnas utredningen, som beskriver sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av en fast förbindelse, till den danska och svenska regeringen.

Öresundsregionen är idag Skandinaviens största storstadsregion med över fyra miljoner invånare. En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna.

- En ny fast förbindelse innebär nya möjligheter för pendlare, fritidsresenärer och transporter av godstrafik på väg mellan de två länderna. Förbindelsen skapar förutsättningar för medborgare och företag att transportera sig på nya sätt och nå en större arbetsmarknad, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Regionala aktörer har tidigare genomfört ett flertal utredningar och projekt med fokus på Öresundsregionens infrastruktur och utveckling. Men i och med denna utredning är det första gången svenska och danska myndigheter tillsammans utrett möjligheterna till en ny fast förbindelse. Utredningen har pågått under tre år och har medfinansierats av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt.

- Den här utredningen ska fungera som en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Utredningen har sett över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

- Vi har utrett hur den fysiska konstruktionen av tunnlarna kan utformas men också kostnader, finansieringsmöjligheter, miljökonsekvenser och samhällsnytta, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Myndigheternas gemensamma utredning överlämnades under torsdagen till regeringarna.

Läs mer om resultatet av utredningen: https://www.trafikverket.se/helsingor-helsingborg

Kontakter

Peter Bernström, projektledare Trafikverket, 010-123 61 22
Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd, 070-5195136

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum