Universitetssjukhuset Örebro

Höga temperaturer på vård- och omsorgsboenden har kartlagts i pilotprojekt

Dela

Under fjolårets varma sommardagar mätte Arbets- och miljömedicin inomhustemperaturer på fyra vård- och omsorgsboenden och ett seniorboende i Örebro kommun. Nu visar resultatet att såväl boende som personal besväras av höga temperaturer både i lägenheter och i gemensamma utrymmen.

Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro, med en av temperaturmätarna som använts i projektet.
Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro, med en av temperaturmätarna som använts i projektet.

Under sommaren 2020 inträffade några ovanligt varma dagar, inte minst i slutet av juni. Värmen gjorde det svårt att hålla en behaglig temperatur i undersökta boenden för äldre, vilket bland annat visade sig i ökad trötthet, uttorkning, nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn.

– Risken för hälsoproblem ökar tydligt om inomhustemperaturen är 26 °C eller mer under tre dagar i följd. I det här resultatet ser vi sådana situationer i flera rum. En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 °C under fyra dagar. Det är oroande eftersom äldre är en grupp som påverkas mycket av höga temperaturer, säger Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Framtida klimat kräver bättre förutsättningar

Värmeböljan som inträffade under mätperioden varade i ungefär en vecka, men gav ändå stora effekter på inomhustemperaturen. Temperaturen fortsatte dessutom vara hög inomhus under några dagar efter att temperaturen utomhus sjunkit.

– Enligt prognoserna får vi fler och längre värmeböljor i framtiden. Det verkar som att vi är dåligt förberedda på sådana förändringar och vi skulle behöva tänka till redan nu, inte minst när vi bygger nytt. Flera av de boenden som vi undersökt var relativt nybyggda och hade ändå höga inomhustemperaturer, säger Carin Pettersson.

Dödstalen stiger

Att utsättas för höga temperaturer under lång tid är inte bara besvärande, utan kan också leda till dödsfall. Under sommaren 2018 kunde man se ungefär 600 fler dödsfall i Sverige än under en normal sommar.

– Det är tydligt att dödstalen ökar samma dag eller ett par dagar efter stora temperaturökningar, och då är det främst riskgrupper som äldre som drabbas, säger Carin Pettersson.

Även personalen besvärade

Som komplement till temperaturmätningarna fick personalen på respektive vård- och omsorgsboende svara på en enkät. Svaren visade att även personalen besväras av värmen.

– Även personalen påverkas av värmen och de upplevde ofta att de var trötta, hade tunghetskänsla i huvudet och huvudvärk. Vi såg även att medarbetarna gjorde vad de kunde för att få ner temperaturerna, men att solskydd och fläktar helt enkelt inte räckte till, säger Carin Pettersson.

Vid ytterligare frågor kontakta

Carin Pettersson
Kemiingenjör
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 019-602 35 91
E-post: carin.pettersson@regionorebrolan.se

Faktaruta

Rapporten är skriven av Arbets- och miljömedicin i Örebro som bland annat arbetar med frågor kring klimatförändringars betydelse för hälsan, med särskilt fokus på känsliga grupper. Utöver vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden har temperaturen på förskolor kartlagts, även det under sommaren 2020. Det resultatet publiceras under första halvåret 2021.

Utöver Carin Pettersson har även beteendevetare Anita Gidlöf-Gunnarsson, yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling samt ST-läkare Mikael Palmér deltagit i arbetet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro, med en av temperaturmätarna som använts i projektet.
Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro, med en av temperaturmätarna som använts i projektet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning12.3.2021 14:00:00 CET | Pressmeddelande

I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort blir det svårt att hänga med i samtal. Jag har tagit fram ett nytt test för att mäta hur olika svenska språkljud uppfattas”, säger forskaren Erik Witte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum